INDIVIDUALNA PODUKA CRTANJA I SLIKANJA ZA DJECU I MLADE

Ovaj tečaj crtanja i slikanja  namijenjen je učenicima osnovnoškolskog uzrasta i srednjoškolcima koji crtanje i slikanje  žele odabrati kao svoju izvanškolsku aktivnost. Poduka crtanja i slikanja održava se isključivo individualno (nema likovnih grupa).

Na tečaj se mogu upisati i djeca predškolskog uzrasta.

Upisi na tečaj mogući su tijekom cijele godine.

Likovni odgoj kod djece vrlo je važan kako bi se potaknule i razvile stvaralačke sposobnosti.

Cilj likovnog odgoja je da se djecu polako vodi od spontanog likovnog (nerazvijenog) izražavanja ka svjesnom likovnom (kultiviranom) izražavanju.

Kreativna percepcija (kao što je sposobnost zamišljanja i predodžbe trodimenzionalnih slika) pretpostavka je i za svaku drugu vrstu kreativnosti, ne samo u likovnom izražavanju.

Ukoliko se kod djece ovakav oblik osjetilne i perceptivne sposobnosti ne potiče odgojem i obrazovanjem od najranije dobi dolazi do toga da djeca ovu sposobnost izgube već u srednjem djetinjstvu.

Na ovom tečaju crtanja i slikanja djecu se potiče na rad sa različitim likovnim materijalima te ih se putem reprodukcija umjetničkih djela iz nacionalne i svjetske baštine upoznaje sa najreprezentativnijim primjerima likovne umjetnosti.

Kroz likovno eksperimentiranje djeca upoznaju osnove likovnog jezika kako bi  stekla iskustvo likovnog izražavanja i kako bi ih se potaklo na vlastito umjetničko istraživanje.

Način rada je takav da se uvažavaju specifični interesi svakog djeteta.

Djecu se postavlja pred likovne problemske situacije koje nisu mogli ranije naučiti, i od njih se traži da daju vlastiti kreativni doprinos.

Ovakvim pristupom kod djece se potiče znatiželja, mašta i kreativnost.

Djecu se potiče da eksperimentiraju sa crtačkim, slikarskim, grafičkim i tehnikama prostorno-plastičnog oblikovanja:.

Na tečaju ćemo obraditi sljedeće likovne tehnike:

  • crtačke likovne tehnike (grafitna olovka, crtaći ugljen, kreda, flomaster, tuš/kist, tuš/pero, drvene boje, lavirani tuš)
  • slikarske likovne tehnike (tempera, gvaš, pastele, akvarel, akril, kolaž)
  • grafičke likovne tehnike (monotipija, kartonski tisak, linorez)
  • tehnike prostorno-plastičnog oblikovanja (glina, papir-plastika, žica, aluminijska folija)

CILJEVI OVOG PROGRAMA:

Usredotočenje pažnje.

Vježbanje fine motorike šake.

Vježbe koncentracije oka i ruke.

Vježbanje zamišljanja.

Vježbanje promatranja.

Poticanje mašte, radoznalosti i kreativnosti.

Upoznavanje s osnovnim likovnim elementima (točka, crta, boja, ploha, volumen, prostor)

Upoznavanje s kompozicijskim elementima (kontrast, harmonija, ritam, ravnoteža, proporcija, dominacija, jedinstvo

Otkrivanje radosti putem likovnog stvaranja.

Razvijanje pozitivnog stava prema sebi i svojoj okolini.

Poticanje samopouzdanja.

Vježbe stimuliranja desne strane mozga (poticanje divergentnog mišljenja).

Dani u tjednu i vrijeme održavanja poduke:  jednom tjedno  ili drugačije prema dogovoru (jutarnji ili popodnevni termini ovisno o školskom rasporedu djeteta)

Vremensko trajanje poduke: Jedan likovni susret traje 2 školska sata (1 x 90 minuta)

Mjesto održavanja: Zaprešić / Sjever

Sav materijal i likovni pribor za rad su osigurani (osim slikarskih platna, ali nam platna neće niti trebati.) Ukoliko dijete inzistira da slika na slikarskom platnu, u tom slučaju roditelji ih nabavljaju sami.

Likovni radovi koji nastanu na tečaju ostaju djeci.

Tečaj se odvija isključivo individualno. (Ukoliko roditelji žele da njihovo dvoje djece istovremeno pohađaju tečaj, isti će se računati kao individualna poduka. Na tečaju nije moguće sudjelovanje više od dvoje djece. Za drugo dijete ostvaruje se popust od 5%.)

S djecom predškolskog uzrasta jedan likovni susret  traje 45 minuta  ( 1 x 45 min)

CIJENE:

Cijena jednog likovnog susreta u trajanju od 90 minuta (2 školska sata) iznosi 33 eura 248,64 kn  prema fiksnom tečaju 1 euro = 7,53450 kn

POPUSTI:

  • Za jednokratnu uplatu za 10 do 19 dolazaka  ostvaruje se popust od 5 %.
  • Za jednokratnu uplatu za 20 i više dolazaka ostvaruje se popust od 10 %

INFORMACIJE O PLAĆANJU:

Plaćati se može u gotovini  ili uplatom na transakcijski račun prema ispostavljenoj ponudi.

Uplata se vrši prije početka tečaja.

Ponudu zatražite na e-mail adresu: vlastapastuovic@gmail.com

Za sve ostale informacije kontaktirajte me na:

E-mail: vlastapastuovic@gmail.com

Mob. 091/569 2847