Ovaj tečaj namijenjen je učenicima osnovnoškolskog uzrasta koji crtanje i slikanje  žele odabrati kao svoju izvanškolsku aktivnost.

Tečaj je namijenjen i učenicima osmih razreda osnovne škole koji žele pristupiti prijemnom ispitu u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna (ŠPUD), nekoj drugoj umjetničkoj školi ili Grafičkoj školi . Likovni program u tom slučaju ciljano je osmišljen kako bi se učenika/učenicu kvalitetno pripremilo za pristupanje prijemnom ispitu.

Likovni odgoj kod djece osnovnoškolskog uzrasta vrlo je važan kako bi se potaknule i razvile stvaralačke sposobnosti.

Cilj likovnog odgoja je da se djecu polako vodi od spontanog likovnog (nerazvijenog) izražavanja ka svjesnom likovnom (kultiviranom) izražavanju.

Kreativna percepcija (kao što je sposobnost zamišljanja i predodžbe trodimenzionalnih slika) pretpostavka je i za svaku drugu vrstu kreativnosti, ne samo u likovnom izražavanju.

Ukoliko se kod djece ovakav oblik osjetilne i perceptivne sposobnosti ne potiče odgojem i obrazovanjem od najranije dobi, dolazi do toga da djeca ovu sposobnost izgube već u srednjem djetinjstvu.

Na ovom tečaju crtanja i slikanja djecu se potiče na rad sa različitim likovnim materijalima te ih se putem reprodukcija umjetničkih djela iz nacionalne i svjetske baštine upoznaje sa najreprezentativnijim primjerima likovne umjetnosti.

Kroz likovno eksperimentiranje djeca upoznaju osnove likovnog jezika kako bi  stekla iskustvo likovnog izražavanja i kako bi ih se potaklo na vlastito umjetničko istraživanje.

Način rada je takav da se uvažavaju specifični interesi svakog djeteta.

Djecu se postavlja pred likovne problemske situacije koje nisu mogli ranije naučiti, i od njih se traži da daju vlastiti kreativni doprinos.

Ovakvim pristupom kod djece se potiče znatiželja, mašta i kreativnost.

Djecu se potiče da eksperimentiraju sa crtačkim, slikarskim, grafičkim i kiparskim likovnim tehnikama:

  • crtačke likovne tehnike (olovka, ugljen, kreda, flomaster, tuš/kist, tuš/pero)
  • slikarske likovne tehnike (tempera, gvaš, pastele, akvarel, akril, kolaž)
  • grafičke likovne tehnike (monotipija, karton tisak, linorez)
  • tehnike prostorno-plastičnog oblikovanja (papir-plastika, žica, glina, aluminijska folija)

CILJEVI OVOG PROGRAMA:

Usredotočenje pažnje.

Vježbanje fine motorike šake.

Vježbe koncentracije oka i ruke.

Vježbanje zamišljanja.

Vježbanje promatranja.

Poticanje mašte, radoznalosti i kreativnosti.

Upoznavanje s likovnim elementima (crta, linija, ploha, boja, volumen)

Upoznavanje s kompozicijskim elementima (kontrast, harmonija, ritam, ravnoteža, proporcija, dominacija, jedinstvo (komponiranje, likovne kompozicije, rekompozicija, redefinicija).

Poticanje individualnih likovnih rješenja.

Otkrivanje radosti putem likovnog stvaranja.

Razvijanje pozitivnog stava prema sebi i svojoj okolini.

Poticanje samopouzdanja.

Vježbe stimuliranja desne strane mozga (poticanje divergentnog mišljenja).

Dani u tjednu i vrijeme održavanja poduke:  jednom tjedno  (jutarnji ili popodnevni termini)

Vremensko trajanje poduke: Jedan likovni susret traje 2 školska sata (90 minuta)

Mjesto održavanja: Zaprešić / Sjever

Sav materijal i likovni pribor za rad su osigurani (osim slikarskih platna, ali nam platna neće niti trebati).

Likovni radovi koji nastanu na tečaju ostaju djeci.

Tečaj se odvija isključivo individualno. (Ukoliko roditelj želi da njegovo dvoje djece istovremeno pohađaju tečaj, isti će se računati kao individualna poduka. Na tečaju nije moguće sudjelovanje više od dvoje djece.)

CIJENE:

Cijena jednog likovnog susreta u trajanju od 90 minuta iznosi 30 eura (226,04 kn) / prema fiksnom tečaju 1 euro = 7,53450 kn)

Cijena jednog likovnog susreta u trajanju od 120 minuta iznosi 40 eura (301,38 kn) / prema fiksnom tečaju 1 euro = 7,53450 kn)

POPUSTI:

  • Za jednokratnu uplatu za 10 do 19 dolazaka  ostvaruje se popust od 10 %.
  • Za jednokratnu uplatu za 20 i više dolazaka ostvaruje se popust od 20 %.

INFORMACIJE O PLAĆANJU:

Plaćati se može u gotovini prilikom dolaska ili uplatom na transakcijski račun prema ispostavljenoj ponudi.

Ponudu zatražite na e-mail adresu: vlastapastuovic@gmail.com

Za sve ostale informacije kontaktirajte me na:

E-mail: vlastapastuovic@gmail.com

Mob. 091/569 2847