Na ovom  ONLINE tečaju sami birate likovni zadatak koji vas zanima  (u nastavku ovoga teksta nalazi se popis likovnih zadataka).

Radi se o ekspresivnim likovnim zadatcima, odnosno zadacima koji zahtijevaju vašu maštu i likovno eksperimentiranje a usput ćete puno toga i naučiti.

KAKO SE TEČAJ PROVODI?

Polaznik će odabrane likovne zadatke dobivati putem elektroničke pošte. Nakon što polaznik završi jedan likovni zadatak, dobiva drugi; što znači da ne postoji unaprijed zadani rok za izradu zadatka, već radite vlastitim tempom.

Za izradu svakog  likovnog zadatka dobit ćete  pisane upute a ovisno o vrsti zadatka i video snimak s demonstracijom rada.

Tijekom procesa rada polaznik se može konzultirati s mentoricom onoliko puta koliko je potrebno da se likovni rad uspješno privede kraju.

Polaznik sam odlučuje koliko likovnih zadataka želi kupiti.

Ako vam se zadatci koje sam navela u nastavku ovog teksta učine zanimljivim, pošaljite mi zahtjev za ponudu na  e-mail adresu vlastapastuovic@gmail.com

Nakon vaše uplate, putem elektroničke pošte stići će vam sve potrebne upute za likovni rad.

CIJENA:

Cijena jednog online likovnog zadatka je: 40 eura (301,38 kn prema tečaju 1 euro = 7,53450 kn)

ŠTO JE UKLJUČENO U CIJENU?

 • Pisane upute za likovni rad uključujući savjete vezane za nabavku likovnog materijala
 • Ovisno o vrsti zadatka dobit ćete i snimljenu demonstraciju rada (šalje se  putem WatsApp-a)
 • Konzultacije putem elektroničke pošte, SMS-a, WhatApp-a

CILJEVI LIKOVNOG PROGRAMA SU:

 • Razviti potrebu za izrazom kroz crtež i sliku.
 • Upoznavanje sa osnovnim crtačkim (olovka, ugljen, tuš,) i slikarskim (tempera, akril, akvarel, kolaž) tehnikama.
 • Poticati razvoj kreativnosti, obogaćivanje mašte i razvijanje talenta.
 • Povećavanje samopouzdanja.
 • Putem likovnog izražavanja razvija se divergentno mišljenje (što znači da za jedan likovni problem postoji više rješenja a ne samo jedno.
 • Kroz različite likovne materijale polaznik uči kako svoja unutarnja iskustva izraziti na vizualan način.
 • Napuštanje paradigme da kreativnost s godinama opada. Prava je istina da se kreativnost samo kvalitativno mijenja u skladu sa našim kognitivnim razvojem uključujući životno iskustvo kao i akumulaciju do sada stečenog znanja

Online likovne zadatke možete nekome i pokloniti – POKLON BON.

POPIS LIKOVNIH ZADATAKA :

 1. Nevizualno kao likovni poticaj / slikamo muziku

Osjet zvuka pretvaramo u vizualni prikaz. Naučit ćemo kako promatrati sebe i svoje osjećaje. Polazniku se pojašnjava pojam sinestezije na primjerima apstraktnih djela ruskog slikara Vasilija Kandinskog.

 1. Poliperspektiva – kako je slikao Pablo Picasso

Polaznik će naučiti što znači poliperspektiva na primjerima umjetničkog pravca kubizma. Upoznajemo neka umjetnička djela  Pabla Picassa i način na koji je rješavao perspektivu na plohi. Učimo o kontrastima boja: komplementarni kontrast/ kontrast toplo/hladno, kontrast svijetlo/tamno

 1. Dekalkomanija

Kroz praktični likovni rad upoznajemo se s likovnom tehnikom – dekalkomanija. Primjeri iz likovne umjetnosti/slikari nadrealizma. Vježbanje slobodnog likovnog izraza /mašta/ apstraktno slikanje.

 1. Frotagge/Collage /

Kroz praktični likovni rad upoznajemo se sa  karakteristikama likovne tehnike kolaža i frotaža. Primjeri iz likovne umjetnosti. Slobodni likovni izraz.

 1. Izrađujemo umjetničku knjigu (asemičko pismo/slikanje emocija)

Ovom likovnom tehnikom oslobađamo potisnute emocije i razvijamo intuiciju. Komunikacija na neverbalan način. Primjeri iz likovne umjetnost / slikari nadrealisti.

 1. Slikamo arhetipske simbole

Ovaj zadatak je odličan za rad u maloj grupi (uključite roditelje/prijatelje/djecu). Radi se o zajedničkom slikanju na papiru velikog fomata. Dobrobiti ovog zadatka je osvještavanje našeg nesvjesnog. Ekspresivno izražavanje putem boja.

 1. Dadaizam

Na primjerima likovnih djela slikara koji su obilježili likovni pravac dadaizam učimo kako riješiti zadani likovni problem.

 1. Književno djelo kao likovni poticaj

Strukturna razlika između književnosti i likovnih umjetnosti je ta da je književnost – vremenska umjetnosti a likovna umjetnost je prostorna umjetnosti. Književnost prikazuje sukcesivne sadržaje kao što su zbivanja, dok je likovnost upućena na područja stanja tj. prostorne simultanosti u mirovanju. Zadatak je naslikati pjesmu ili prozu. Na taj način aktiviramo vizualne i emocionalne doživljaje što pridonosi vlastitom stvaralačkom potencijalu.

 1. Znakovi i simboli / upoznajemo način slikanja Aboridžina

Aboridžini su svoje znanje na djecu i unuke prenosili usmenim putem – pričanjem priča. S obzirom da nisu imali pismo izmislili su nešto drugo. Mitove i legende prikazivali su putem likovnog medija i to znakovima i simbolima – danas to zovemo ikonografija. Pjevanje, plesanje, ceremonijalno oslikavanje tijela i slike na zidovima pećina također su bili oblik ikonografskog jezika. I dan danas koriste se ovim jezikom kako bi stupili u kontakt sa svojim precima. Likovni zadatak bazira se na osmišljavanju vlastitog likovnog pisma kojem prethodi opširan i detaljan uvod vezan uz pojmove – znak i simbol.

 1. Igra zamišljanja

Pozivam vas da budete zaigrani, maštoviti, da svojem unutarnjem djetetu dozvolite da se igra. Istraživanje vlastitog unutarnjeg stanja (psihe). Likovna ekspresija na zadanu temu.

 1. Kinestetička umjetnost – pokret kao glavni dio umjetničkog objekta

Izrada objekta od žice, papira, alu-folije. Upoznajemo djelo Alexandera Caldera, majstora izrade mobila.

 1. Završi crtež / sliku

Učimo što je apstrakcija. Vrste linija. Ritam. Osmišljavanje vlastitog apstraktnog djela.

 1. Vlastita interpretacija umjetničkog djela

Polaznik dobiva reproduciranu fotografiju jednog umjetničkog djela  te ju samostalno interpretira.

 1. Fotomontaža, rekompozicija

Učit ćemo što je kolaž, fotomontaža, rekompozicija.  Za realizaciju ovog zadatka bit će vam potrebne stare fotografije i kolaž papiri u boji.

15.  Crtanje u linearnoj perspektivi s jednom i dvije točke nedogleda

Na temelju detaljnih pisanih uputa naučit ćete kako nacrtati kuću, drvored ili vedutu (ulica sa zgradama, dio grada)

Ovaj zadatak je odličan uvod u slikanje poliperspektive. Idealno bi bilo najprije svladati crtanje u linearnoj perspektivi a tek se onda upoznati s principom crtanja poliperspektive.

Odaberite jedan ili više od gore navedenih likovnih zadataka (ili sami predložite što biste željeli raditi) te mi pošaljite upit za ponudu na mail adresu: vlastapastuovic@gmail.com

Za sve dodatne informacije pišite mi na:

vlastapastuovic@gmail.com

ili na broj mobitela 091 569 2847