RAZVIJANJE I NJEGOVANJE LIKOVNOSTI PREDŠKOLSKOG DJETETA

RAZVIJANJE I NJEGOVANJE LIKOVNOSTI PREDŠKOLSKOG DJETETA

 

Dijete već od najranije dobi istražuje i oblikuje svojim malim ručicama. Gradi oblike u prostoru (slaže kockice, igračke),  ostavlja prstićima trag u pijesku, uzima olovku i crta po papiru.

Dječji crtež jedan je od najiskrenijih načina kojim dijete komunicira s okolinom i izražava svoje osjećaje.

U najširem smislu KREATIVNOST znači “životni potencijal, koji djeca predškolske dobi posjeduju u velikoj mjeri”. (Pivac, D.: U Sretna djeca, 2012., str.139.)

“Slabljenje kreativnih sposobnosti kod starije djece, već u dobi između 10 i 14 godine, tj. u ranoj adolescenciji kao i odraslih, najčešće se objašnjava utjecajem okoline koja ne stimulira dječju radoznalost, maštovitost, divergentno mišljenje, samoinicijativnost, nekonformizam, pa se kreativni potencijali postupno smanjuju. Stoga, ako želimo da odrasli ljudi budu i ostanu kreativni, moramo započeti na njih poticajno djelovati već u najranijem životnom razdoblju, u djetinjstvu.” (Pivac, D.: U Sretna djeca, 2012., str.139.)

 

Na ovom tečaju dijete će otkrivati svijet umjetnosti kroz komunikacijski proces između umjetnosti i igre.

Svrha odgoja u području umjetnosti jest u tome da se sačuvaju osobnost djeteta i njegovi potencijali.

S djecom se provode likovne aktivnosti kao što su crtanje, slikanje i modeliranje koje ujedno stimuliranju rad desne stane mozga.

 

Znanstvena istraživanja stalno dokazuju da rano bavljenje likovnim aktivnostima i umjetnička naobrazba općenito poboljšava i druge aspekte spoznaje, na npr.:

 • Likovne aktivnosti potiču fokusiranje, odnosno, usmjeravanje pažnje, pa učestalo bavljenje likovnošću djeluje na bolju koncentraciju i u drugim aktivnostima;
 • Likovne aktivnosti potiču opuštanje cijelog organizma i lučenje hormona sreće, što rezultira kvalitetnijim življenjem;
 • Upotreba različitih materijala, rješavanje problema koje donosi likovni proces, eksperimentiranje i traženje novih spoznaja pridonosi razvoju divergentnog mišljenja, a samim time i kreativnosti.“ (Balić Šimrak, A.: Predškolsko dijete i likovna umjetnosti, u časopisu „Dijete, vrtić i obitelj“ br. 62-63., str. 3-8, god.2010.)

 

Poticaj za učenje, eksperimentiranje i stvaranje u području likovnosti sastoji se od sljedećih vježbi:

 • vježbe manualne spretnosti (motorika šake)
 • miješanje boja, kontrasti boja
 • istraživanje tekstura površina
 • kompozicijske i kolorističke vježbe
 • usredotočenje pažnje
 • vježbe koncentracije
 • vježbe promatranja predmeta (ili predloška)

 

ŠTO I KAKO ĆEMO RADITI?

 • Poduka se održava isključivo  individualno (nema dječjih likovnih grupa).

 

 • Likovni zadatci  metodički su osmišljeni i prilagođeni dječjem uzrastu.

 

 • Djetetu je omogućen pristup različitim likovnim materijalima i tehnikama likovnog stvaralaštva.

 

 • Putem likovnog rada poštuje se osobnost djeteta i pušta ga se da slobodno likovno stvara.

 

 • Mentorica daje poticaj za likovno stvaranje i dijete pažljivo vodi od spontanog (neosviještenog) prema osviještenom likovnom izrazu. Na ovakav način rada nastaju iskreni i autentični dječji likovni radovi a djecu se potiče na vlastita likovna otkrića.

 

 • Kao što je važno da dijete otkriva prirodni svijet (sve ono što je stvorila priroda), jednako je važno da dijete otkriva i ono što je stvorio čovjek. Na ovom  tečaju djetetu se daje mogućnost da upoznaje i promatra reprodukcije likovno-umjetničkih djela kako bi obogatilo svoje spoznaje. Na ovakav način kod djeteta se razvija i emotivno-odgojni aspekt likovnog odgoja.

 

 • Likovni rad kod djeteta potiče samopouzdanje i daje mu osjećaj važnosti.

 

NA TEČAJU ĆEMO KORISTITI SLJEDEĆE LIKOVNE TEHNIKE I MATERIJALE:

 • CRTAČKE (olovka, ugljen, tuš/pero, flomaster)
 • SLIKARSKE (gvaš, akvarel, pastel, tempere, kolaž)
 • KIPARSKE (glina, žica, papir-plastika)
 • GRAFIČKE (monotipija, karton tisak)

 

CIJENA:

Jedan školski sat (45 minuta) = 100,00 kn

 

POPUSTI:

Za jednokratnu uplatu za 16 i više sati (dinamika dolazaka jednom tjedno) ostvarujete popust od 10%.

 

ŠTO JE UKLJUČENO U CIJENU TEČAJA?

 • Stručno vodstvo mentorice
 • Sav potreban likovni materijal i pribor za rad (osim slikarskih platna).

(Svi likovni radovi koji nastanu na radionici ostaju djeci.)

 

DINAMIKA DOLAZAKA NA TEČAJ:

Jednom tjedno (ili drugačije prema dogovoru).

Mogući su dopodnevni i popodnevni termini (prema dogovoru).

 

GDJE SE TEČAJ ODRŽAVA?

U ZAPREŠIĆU, na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 5.

 

NAČIN PLAĆANJA:  uplata na transakcijski račun na temelju ponude ili gotovinskom uplatom prilikom dolaska. Izražena cijena je konačna. U cijenu tečaja nije uračunat PDV jer porezni obveznik nije u sustavu PDV-a.

 

Podatci za uplatu na transakcijski račun su:

VLASTAART , obrt za umjetničko stvaralaštvo i podučavanje iz područja likovne kulture

OIB: 96922098733 (Broj OIB-a upisujete u rubriku “Poziv na broj”, u rubriku “Model” upisujete 00)

IBAN: HR62  2340  0091  1604  6142  6  (PBZ)

 

Ponudu zatražite  putem e- mail adrese: vlastapastuovic@gmail.com

 

Za sve dodatne upite kontaktirajte me na:

E-mail: vlastapastuovic@gmail.com

ili

Mob. 091/569 2847

 

INDIVIDUALNA PODUKA CRTANJA I SLIKANJA ZA ODRASLE

Ovaj tečaj namijenjen je onim polaznicima koji žele svladati vještinu crtanja i slikanja na akademski način. Krajnji cilj poduke je da se polaznik osamostali te da pronađe vlastiti likovni izraz.

 

ŠTO ĆEMO UČITI?

 • crtanje i slikanje po promatranju/analitičko promatranje
 • smještaj crteža u format
 • pozitivan i negativan prostor plohe
 • grafička modelacija
 • tonska gradacija / tonska modelacija / koloristička modulacija
 • crtanje u linearnoj perspektivi
 • vrste kompozicija
 • osnovni likovni elementi
 • kompozicijski elementi
 • viziranje, omjeri, proporcije

 

OKVIRNI PROGRAM TEČAJA:

 

VIZUALNO KAO  LIKOVNI POTICAJ

Rad po promatranju ili po zadanom predlošku (reprodukcije umjetničkih djela).

Motiv nam može biti sve što nas okružuje. Određeni motiv likovno osvještavamo (analitičko promatranje).

Radimo po promatranju, po sjećanju, po zamišljanju.

 

LIKOVNI I KOMPOZICIJSKI ELEMENTI KAO MOTIV I POTICAJ

 • Vizualno opažanje/doživljaj crte, razlikovanje i imenovanje crta/.
 • Kombinacija crte s plohom, točkom, mrljom (crtačke teksture)
 • Upoznajemo vrste kompozicija
 • Razvijamo osjetljivost na boju (razlikovanje i imenovanje boja, kontrasti boja, tonovi boja)
 • Tonsko i koloristično slikanje (tonska modelacija i koloristička modulacija)
 • Grafička modelacija

 

 NEVIZUALNO KAO LIKOVNI POTICAJ

Slobodno biramo likovne i kompozicijske elemente te likovno tehnička sredstva kako bismo što slobodnije izrazili svoj doživljaj.

 • Emocije izražavamo bojama (radost, tuga, ljubav, strah, agresija)
 • Osjete izražavamo bojama (slatko, gorko, kiselo, toplo, hladno, mirisno…)
 • Vizualno likovno izražavanje auditivnih doživljaja odabranih skladbi (slikamo muziku)
 • Pročitanu lirsku pjesmu ili priču izražavamo bojama

 

(Takvim načinom učimo ne samo kako promatrati vanjski svijet, već i kako promatrati sebe, svoje osjećaje i svoja htijenja).

 

 Crtačke i slikarske likovne tehnike koje ćemo upoznati:

 

Crtačke likovne tehnike: grafička olovka, ugljeni štapići, tuš-kist, tuš-pero, flomasteri

Slikarske likovne tehnike: pastele, akvarel, gvaš, tempere, akril, kolaž

Grafičke likovne tehnike: monotipija, karton tisak, linorez

Kiparske likovne tehnike: papir plastika, žica, glina

 

Osim svladavanja vještine crtanja i slikanja ostali ciljevi ovog programa su:

 • Razviti potrebu za izrazom kroz crtež i sliku
 • Poticati razvoj kreativnosti, obogaćivanje mašte i razvijanje talenata
 • Povećavanje samopouzdanja
 • Putem likovnog izražavanja razvija se divergentno mišljenje (što znači da za neki (likovni) problem ne postoji samo jedno rješenje već više različitih rješenja)
 • Kroz različite likovne materijale učimo svoja unutarnja iskustva izraziti na vizualan način
 • Upoznavanje sa osnovnim likovnim elementima / učimo čitali likovni tekst
 • Napuštanje paradigme da kreativnost s godinama opada. Prava je istina da se kreativnost samo kvalitativno mijenja u skladu sa našim kognitivnim razvojem uključujući životno iskustvo te akumulaciju do sada stečenog znanja.
 • Osamostaljivanje u likovnom radu, pronalazak vlastitog likovnog izraza, što i jest krajnji cilj ove poduke.

 

GDJE SE TEČAJ ODRŽAVA?

Trg dr. Franje Tuđmana 5, Zaprešić

 

KOJA JE DINAMIKA ODRŽAVANJA TEČAJA?

Likovni susreti održavaju se jedanput tjedno u trajanju od dva sata (120 minuta).

 

CIJENE:

Cijena jednog likovnog susreta iznosi 250,00 kn .

 

PAKET I.:

Za jednokratnu uplatu za 5 do 9 susreta (iskoristivo unutar 60 dana od dana uplate) ostvaruje se popust od 5 %. (Nakon isteka roka od 60 dana, paket prestaje važiti.)

PAKET II.

Za jednokratnu uplatu za  10  do 19  susreta (iskoristivo unutar 100 dana od dana uplate) ostvaruje se popust od 10 %. (Nakon isteka roka od 100 dana, paket prestaje važiti.)

PAKET III.

Za jednokratnu uplatu za 20 i više susreta  (iskoristivo unutar 180 dana od dana uplate) ostvaruje se popust od 20 %. (Nakon isteka roka od 180 dana, paket prestaje važiti.)

 

U cijenu je uračunat sav likovni materijal i pribor za rad (osim slikarskih platna, njih polaznici ukoliko žele kupuju sami).

(U cijenu nije uračunat PDV jer porezni obveznik nije u sustavu PDV-a)

 

NAČIN PLAĆANJA:

Platiti možete u gotovini prilikom dolaska  ili uplatom na transakcijski račun.

 

Podatci za uplatu na transakcijski račun su:

VLASTAART , obrt za umjetničko stvaralaštvo i podučavanje iz područja likovne kulture

Trg dr. Franje Tuđmana 5, 10290 Zaprešić

IBAN: HR62  2340  0091  1604  6142  6  (PBZ)

OIB: 96922098733

(Broj OIB-a upisujete u rubriku “Poziv na broj”, u rubriku “Model” upisujete OO)

 

Ponudu zatražite na e-mail adresu: vlastapastuovic@gmail.com

 

Radi dogovora ili više informacija kontaktirajte me putem:

E-mail: vlastapastuovic@gmail.com

Mobitel 091/569 2847

 

 

POKLON BON – TEČAJ CRTANJA I SLIKANJA ZA ODRASLE

I.

POKLON BON – TEČAJ CRTANJA I SLIKANJA ZA ODRASLE (rad u grupi)

Svojim prijateljima za koje znate  da su oduvijek željeli studirati slikarstvo ali su ih životne okolnosti odvele u sasvim drugom smjeru ili se amaterski bave likovnim radom a željeli bi usavršiti svoje znanje crtanja i slikanja poklonite tečaj crtanja i slikanja (rad u grupi ili individualnu poduku).

 

I. POKLON BON ZA RAD U GRUPI:

Tečaj se održava u Zagrebu na adresi: Ulica Gjure Szaba 4/prizemlje/, okretište Črnomerec.

Tečaj se održava jednom tjedno / svake srijede / u vremenu od 18:00 do 20:00 sati

Cijena jednog likovnog susreta  u trajanju od 120 minuta iznosi 120,00 kn (1 x 120 minuta).

 

PAKET –  5 do 9 susreta (iskoristivo unutar 60 dana od dana uplate )= popust 5%

PAKET –  10 do 19 susreta  (iskoristivo unutar 100 dana od dana uplate)= popust 10%

PAKET – 20 i više susreta (iskoristivo unutar 180 dana od dana uplate) = 20%

 

(U cijenu nije uračunat PDV jer porezni obveznik nije u sustavu PDV-a)

 

Sav likovni materijal i pribor uključeni  su u cijenu, osim slikarskih platna.

 

 

II.

POKLON BON – INDIVIDUALNA PODUKU CRTANJA I SLIKANJA ZA ODRASLE

Individualna poduka održava se u Zaprešiću, na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 5.

*Jedan likovni susret  traje 120 minuta.

*Cijena jednog likovnog susreta iznosi 250,00 kn.

 

PAKET –  5 do 9 susreta (iskoristivo unutar 60 dana) = popust 5%

PAKET –  10 do 19 susreta  (iskoristivo unutar 100 dana)= popust 10%

PAKET – 20 i više susreta (iskoristivo unutar 180 dana = 20%

Nakon isteka roka od 60, 100, odnosno 180 dana, od dana uplate, ovisno o paketu, isti prestaje važiti.

 

U cijenu su uključeni slikarski pribor i materijal.

Sav likovni materijal i pribor uključeni  su u cijenu, osim slikarskih platna.

 

NAČIN PLAĆANJA:  uplata na transakcijski račun.

 

Podatci za uplatu na transakcijski račun su:

VLASTAART , obrt za umjetničko stvaralaštvo i podučavanje iz područja likovne kulture

Trg dr. Franje Tuđmana 5, 10290 Zaprešić

OIB: 96922098733 (Broj OIB-a upisujete u rubriku “Poziv na broj”, u rubriku “Model” upisujete OO)

IBAN: HR62  2340  0091  1604  6142  6  (PBZ)

 

Ponudu zatražite  putem e- mail adrese: vlastapastuovic@gmail.com

Nakon vaše uplate, na kućnu adresu vam šaljem karticu poklon bona na ime osobe kojoj je tečaj namijenjen.

Za sve dodatne upite kontaktirajte me na:

E-mail: vlastapastuovic@gmail.com ili

Mob. 091/569 2847

INDIVIDUALNA PODUKA CRTANJA I SLIKANJA ZA OSNOVNOŠKOLCE I MLADE

INDIVIDUALNA PODUKA ZA ODJECU ODRŽAVAT ĆE SE I TIJEKOM LJETNIH MJESECI I TO OD 5. SRPNJA 2021. NA DALJE. TERMINI DOLAZAKA PREMA DOGOVORU. Ovaj individualni tečaj namijenjen je djeci osnovnoškolskog uzrasta i srednjoškolcima. Likovni odgoj kod djece osnovnoškolskog uzrasta vrlo je važan kako bi se potaknule i razvile stvaralačke sposobnosti. Cilj likovnog odgoja je da […]

TEČAJ CRTANJA I SLIKANJA ZA ODRASLE / RAD U GRUPI

TEČAJ JE NAMIJENJEN POČETNICIMA KAO I ONIMA KOJI VEĆ IMAJU ISKUSTVO CRTANJA I SLIKANJA (Nakon duljeg razdoblja neodržavanja tečaja temeljem  odluke Stožera CZ,  a sada i zbog korištenja godišnjih odmora tijekom mjeseca srpnja i kolovoza 2021.,  nastavak tečaja crtanja i slikanja planira se  početkom mjeseca rujna 2021. Točan datum početka tečaja bit će objavljen na […]