POKLON BON  ZA INDIVIDUALNU PODUKU  CRTANJA I SLIKANJA

Svojim prijateljima za koje znate  da su oduvijek željeli studirati slikarstvo ali su ih životne okolnosti odvele u sasvim drugom smjeru ili se amaterski bave likovnim radom a željeli bi usavršiti svoje znanje crtanja i slikanja, poklonite tečaj crtanja i slikanja (individualna poduka).

Individualna poduka održava se u Zaprešiću / Sjever.

DINAMIKA DOLAZAKA:

Jednom tjedno (ili drugačije prema dogovoru).

Vrijeme dolaska prema dogovoru.

VREMENSKO TRAJANJE JEDNOG LIKOVNOG SUSRATA:

90 minuta (dva školska sata / 1 x 90 min)

ili

120 minuta (dva sunačana sata / 1 x 120 min)

CIJENE:

Jedan likovni susret  u trajanju od 90 minuta (cijena = 33,00 eura  (248,64 kn prema fiksnom tečaju 1 euro = 7,53450 kn)

Jedan likovni susret u trajanju od 120,00 minuta (cijena = 44,00 eura (331,52 kn prema fiksnom tečaju 1 euro = 7,53450 kn)

ŠTO JE SVE UKLJUČENO U CIJENU:

  • slikarski pribor za rad na satu
  • likovni materijal
  • pisani materijali (opis likovog rada, opis pojmova iz likovne teorije) koje će polaznik dobivati putem e-maila nakon svake novo pređene likovne cjeline
  • stručno vodstvo mentorice

NAČIN PLAĆANJA:  uplata na transakcijski račun prema izdanoj ponudi.

Ponudu za kupnju poklon bona zatražite  putem e- mail adrese: vlastapastuovic@gmail.com

Nakon vaše uplate (poštom ili putem e-maila) šaljem vam poklon bon koji će glasiti na ime osobe kojoj ste tečaj namijenili.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte me na:

E-mail: vlastapastuovic@gmail.com ili

Mob. 091/569 2847