POKLON BON  ZA TEČAJ CRTANJA I SLIKANJA ZA ODRASLE

Svojim prijateljima za koje znate  da su oduvijek željeli studirati slikarstvo ali su ih životne okolnosti odvele u sasvim drugom smjeru ili se amaterski bave likovnim radom a željeli bi usavršiti svoje znanje crtanja i slikanja poklonite tečaj crtanja i slikanja

Odaberite između dvije opcije:

  • likovni rad u grupi
  • individualna poduka crtanja i slikanja

I. POKLON BON ZA RAD U GRUPI 

Tečaj se održava u Zagrebu na adresi: Ulica Gjure Szaba 4/prizemlje/, okretište Črnomerec.

Tečaj se održava dva puta tjedno / ponedjeljkom i srijedom / u vremenu od 18:00 do 20:00 sati

Cijena jednog likovnog susreta  u trajanju od 120 minuta iznosi 120,00 kn (1 x 120 minuta).

Polaznik dobiva i nekoliko kistova za rad.

Za jednokratnu uplatu za 5 i više likovnih susreta ostvarujete sljedeće popuste:

I. PAKET –  5 do 9 susreta = popust 5%

II. PAKET –  10 do 19 susreta  = popust 10%

III. PAKET – 20 i više susreta  = 20%

(U cijenu nije uračunat PDV jer porezni obveznik nije u sustavu PDV-a)

Sav likovni materijal i pribor za rad uključeni  su u cijenu.

NAČIN PLAĆANJA:  uplata na transakcijski račun.

Ponudu za kupnju poklon bona zatražite  putem e-mail adrese: vlastapastuovic@gmail.com

Nakon vaše uplate šaljem vam poklon bon  na ime osobe kojoj je tečaj namijenjen.

Za sve dodatne upite kontaktirajte me na:

E-mail: vlastapastuovic@gmail.com ili

Mob. 091/569 2847

II. POKLON BON – INDIVIDUALNA PODUKA CRTANJA I SLIKANJA 

Individualna poduka održava se u Zaprešiću.

*Jedan likovni susret  traje 120 minuta.

*Cijena jednog likovnog susreta iznosi 250,00 kn.

Polaznik dobiva i nekoliko kistova za rad.

Za jednokratnu uplatu a 5 i više likovnih susreta ostvarujete sljedeće popuste:

I. PAKET –  5 do 9 susreta = popust 5%

II. PAKET –  10 do 19 susreta  = popust 10%

III. PAKET – 20 i više susreta = popust 20%

U cijenu su uključeni slikarski pribor i materijal.

NAČIN PLAĆANJA:  uplata na transakcijski račun.

Ponudu za kupnju poklon bona zatražite  putem e- mail adrese: vlastapastuovic@gmail.com

Nakon vaše uplate šaljem vam poklon bon na ime osobe kojoj je tečaj namijenjen.

Za sve dodatne upite kontaktirajte me na:

E-mail: vlastapastuovic@gmail.com ili

Mob. 091/569 2847