PRIPREME UČENIKA 8. r. OŠ ZA PRISTUPANJE PRIJEMNOM ISPITU U ŠKOLI PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA – ŠPUD (ubrzana poduka u trajanju od 20 šk.sati)