PISMA IZ PARKA, izložba kolaža / Velika galerija Gradske knjižnice Ante Kovačića, Zaprešić

/ 10.-21. listopada 2018. /

Vlastini radovi evociraju formu sketchbooka – vizualnoga dnevnika vlastitih misli. Autoričini kolaži spremnici su, arhivi motoričkog, vizualnog te mentalnog zapisivanja i procesuiranja prepoznatoga podražaja, danog, perceptivno osviještenog i priželjkivanog trenutka.

Osjetila detektiraju i izvlače zaboravljene misli i sjećanja poput onih proisteklih iz memorije djetinjstva. Naše tijelo također pamti okusima, dodirima, osjećanjem podražaja…To nas navodi na Vlastino rekonstruiranje svijeta kolažima iz bliskoga odnosa prema osobnom i esencijalnom stanju stvari sazdanom od brojnih razina i slojeva koji se potonjom montažom obojenih fragmenata multipliciraju i sintezom prožetom obojenim psihološkim napetostima izrastanja i poniranja, dinamičnog kretanja kolorističkim perspektivama naposljetku usklađuju  kontrapunktom između detalja i cjelovitoga pokrenutoga vizualnoga sklopa.

Sve je to izrađeno u bliskim odnosima prema vlastitom teritoriju sjećanja u suodnosu prema vizualnome scenariju prošle, sadašnje i imaginarne budućonosne slike svijeta.

“Dok nas proces civilizacije, jezgru kojega tvore znanost, uči steći distancu naspram ljudi i stvari, tako da ih imamo pred sobom kao predmete, fiziognomijski smisao pruža nam ključ za sve ono što odaje blizinu prema okolini. Njegova tajna je intimnost, ne distanciranje; on ne pohranjuje stvarno-sadržajno nego konvivijalno znanje o stvarima. On zna da sve ima obličje i na svako obličje govori višestruko: koža može slušati, uši mogu gledati a oči razlikuju vruće i hladno. Fiziognomijski smisao pazi na napetost oblika te osluškuje, kao susjed stvari, njihovo ekspresivno šaputanje.“ (Peter Sloterdijk, Kritika ciničkoga uma).

Kao da se nalazimo pred autoričinom vizijom samoorganiziranja samoniklih, u sve živo i prirodno ugrađenih fraktala okusa i mirisa jednoga trenutka, jednoga dana koji su odbili zaboraviti ljepotu života i postojanja. Naizgled neprimjetni, ključni su podsjetnik veselih i pozitivnih misli; raznih impresija koje često olako podrazumijevamo.

Zaustavljeni, sićušno mjerljivi tren odražava primijećenu ljepotu jutra, zrake sunca, užitak kretanja i komunikaciju između ljudi i svijeta, svijeta i ljudi te svijeta i svijeta. To je razložni, a nevidljivi Logos koji povezuje sve.

Kompozicija Vlastinih radova sustavan je niz fragmenata i razvojnih elemenata autoričinih prethodnih ciklusa. Oblici se ponavljaju, ali ovoga puta impuls trenutnog stanja – vidljiv u trganju i raslojavanju papira – razvija novu shemu usporednu  idejom dinamizirana optičkoga sklopa.

Faktor sigurnog i poznatog, svojstvenog i etiketiranoga u Vlastinom rukopisu razbija se kaotično-kontroliranom simboličkom negacijom ostvarenom postupkom trganja, kidanja, višedimenzionalnoga preslagivanja obojena papira.

Ovakav poriv trag je eksperimentiranja, čitanja i otkrivanja temeljnog instinkta; traženja vlastitoga razloga stvaralačkog čina. Vlastini kolaži organizirano su bojno polje, sukob naučenog i nesvjesnog.

Jedan od manifestiranih dokaza nesvjesnoga svojstva nalazi se u ispisivanju rečenica unutar slike. Dobivajući kvalitetu grafizma riječi stupnjevito gube vezu između simbola i značenja. Vlastin rukopis otkriva nasljeđe Matissa i Kandinskog te šarenog i apstrahiranog hipnotičkog popizma utkanog u kvalitetu linije i kolorističku interakciju između dijelova i kompozicijske cjeline; poetičnom spektru koji u psihološkoj osi prema promatraču stvara doživljaj sinestezije.

U pojedinim kolažima čujemo boje, vidimo zvukove i dodir, prepoznajemo okuse i oblikujemo mirise.

Paula Bučar