RAZVIJANJE I NJEGOVANJE LIKOVNOSTI PREDŠKOLSKOG DJETETA

RAZVIJANJE I NJEGOVANJE LIKOVNOSTI PREDŠKOLSKOG DJETETA

 

Dijete već od najranije dobi istražuje i oblikuje svojim malim ručicama. Gradi oblike u prostoru (slaže kockice, igračke),  svojim prstićima ostavlja trag u pijesku, uzima olovku i crta po papiru.

Dječji crtež jedan je od najiskrenijih načina kojim ono komunicira s okolinom i na taj način izražava svoje osjećaje.

U najširem smislu KREATIVNOST znači “životni potencijal, koji djeca predškolske dobi posjeduju u velikoj mjeri”. (Pivac, D.: U Sretna djeca, 2012., str.139.)

“Slabljenje kreativnih sposobnosti kod starije djece, već u dobi između 10 i 14 godine, tj. u ranoj adolescenciji kao i kod odraslih, najčešće se objašnjava utjecajem okoline koja ne stimulira dječju radoznalost, maštovitost, divergentno mišljenje, samoinicijativnost, ne-konformizam, pa se kreativni potencijali postupno smanjuju. Stoga, ako želimo da odrasli ljudi budu i ostanu kreativni, moramo započeti na njih poticajno djelovati već u najranijem životnom razdoblju, u djetinjstvu.” (Pivac, D.: U Sretna djeca, 2012., str.139.)

 

Na ovom tečaju dijete će otkrivati svijet umjetnosti kroz komunikacijski proces između umjetnosti i igre.

Svrha odgoja u području umjetnosti jest u tome da se sačuvaju osobnost djeteta i njegovi potencijali.

S djecom se provode likovne aktivnosti kao što su crtanje, slikanje i modeliranje koje ujedno stimuliranju rad desne stane mozga.

 

Znanstvena istraživanja stalno dokazuju da rano bavljenje likovnim aktivnostima i umjetnička naobrazba općenito poboljšava i druge aspekte spoznaje, na primjer:

 • Likovne aktivnosti potiču fokusiranje, odnosno, usmjeravanje pažnje pa učestalo bavljenje likovnošću djeluje na bolju koncentraciju i kod drugih aktivnosti
 • Likovne aktivnosti potiču opuštanje cijelog organizma i lučenje hormona sreće, što rezultira kvalitetnijim življenjem
 • Upotreba različitih materijala, rješavanje problema koje donosi likovni proces, eksperimentiranje i traženje novih spoznaja pridonosi razvoju divergentnog mišljenja a samim time i kreativnosti.“ (Balić Šimrak, A.: Predškolsko dijete i likovna umjetnosti, u časopisu „Dijete, vrtić i obitelj“ br. 62-63., str. 3-8, god.2010.)

 

Poticaj za učenje, eksperimentiranje i stvaranje u području likovnosti u radu s djecom predškolskog uzrasta sastoji se od sljedećih vježbi:

 • vježbe manualne spretnosti (motorika šake)
 • miješanje boja, kontrasti boja
 • istraživanje tekstura površina
 • kompozicijske i kolorističke vježbe
 • usredotočenje pažnje
 • vježbe koncentracije

 

ŠTO I KAKO ĆEMO RADITI?

 • Poduka se održava isključivo  individualno (nema dječjih likovnih grupa).

 

 • Ukoliko roditelj želi da njegovo dvoje djece istovremeno pohađa tečaj, isti će se računati kao individualna poduka. Više od dvoje djece ne može istovremeno pohađati tečaj.

 

 • Likovni zadatci  metodički su osmišljeni i prilagođeni dječjem uzrastu.

 

 • Djetetu je omogućen pristup različitim likovnim materijalima i tehnikama likovnog stvaralaštva.

 

 • Putem likovnog rada poštuje se osobnost djeteta i pušta ga se da slobodno likovno stvara.

 

 • Mentorica daje poticaj za likovno stvaranje i dijete pažljivo vodi od spontanog (neosviještenog) prema osviještenom likovnom izrazu. Na ovakav način rada nastaju iskreni i autentični dječji likovni radovi a djecu se potiče na vlastita likovna otkrića.

 

 • Kao što je važno da dijete otkriva prirodni svijet (sve ono što je stvorila priroda), jednako je važno da dijete otkriva i ono što je stvorio čovjek. Na ovom  tečaju djetetu se daje mogućnost da upoznaje i promatra reprodukcije likovno-umjetničkih djela kako bi obogatilo svoje spoznaje. Na ovakav način kod djeteta se razvija i emotivno-odgojni aspekt likovnog odgoja.

 

 • Likovni rad kod djeteta potiče samopouzdanje i daje mu osjećaj važnosti.

 

NA TEČAJU ĆEMO KORISTITI SLJEDEĆE LIKOVNE TEHNIKE I MATERIJALE:

 • CRTAČKE (olovka, ugljen, tuš, flomaster)
 • SLIKARSKE (gvaš, akvarel, pastele, tempere, kolaž)
 • KIPARSKE (glina, žica, papir-plastika)
 • GRAFIČKE (monotipija, karton tisak)

 

CIJENA:

Jedan školski sat (45 minuta) = 100,00 kn

 

POPUSTI:

Za jednokratnu uplatu za 16 i više sati (dinamika dolazaka jednom tjedno) ostvarujete popust od 10%.

 

ŠTO JE UKLJUČENO U CIJENU TEČAJA?

 • Stručno vodstvo mentorice
 • Sav potreban likovni materijal i pribor za rad (osim slikarskih platna). Slikarska platna neće nam trebati, ali ukoliko dijete želi, roditelj mu može kupiti slikarsko platno.

(Svi likovni radovi koji nastanu na radionici ostaju djeci.)

 

DINAMIKA DOLAZAKA NA TEČAJ:

Jednom tjedno (ili drugačije prema dogovoru).

Mogući su dopodnevni i popodnevni termini (prema dogovoru).

 

GDJE SE TEČAJ ODRŽAVA?

U ZAPREŠIĆU.

 

NAČIN PLAĆANJA:  uplata na transakcijski račun na temelju ponude ili gotovinskom uplatom prilikom dolaska. Izražena cijena je konačna.

U cijenu tečaja nije uračunat PDV jer porezni obveznik nije u sustavu PDV-a.

Ponudu zatražite  putem e- mail adrese: vlastapastuovic@gmail.com

 

Za sve dodatne upite kontaktirajte me na:

E-mail: vlastapastuovic@gmail.com

ili

Mob. 091/569 2847

 

ONLINE TEČAJ SLIKANJA ZA ODRASLE

PRIPREME UČENIKA 8. r. OŠ ZA PRISTUPANJE PRIJEMNOM ISPITU U ŠKOLI PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA – ŠPUD (ubrzana poduka u trajanju od 20 šk.sati)

INDIVIDUALNA PODUKA CRTANJA I SLIKANJA ZA ODRASLE

Ovaj tečaj namijenjen je onim polaznicima koji žele svladati vještinu crtanja i slikanja na akademski način. Krajnji cilj poduke je da se polaznik osamostali te da pronađe vlastiti likovni izraz.   ŠTO ĆEMO UČITI? crtanje i slikanje po promatranju/analitičko promatranje smještaj crteža u format pozitivan i negativan prostor plohe grafička modelacija tonska gradacija / tonska […]

POKLON BON – TEČAJ CRTANJA I SLIKANJA ZA ODRASLE

POKLON BON  ZA TEČAJ CRTANJA I SLIKANJA ZA ODRASLE

(rad u grupi ili individualna poduka)

Svojim prijateljima za koje znate  da su oduvijek željeli studirati slikarstvo ali su ih životne okolnosti odvele u sasvim drugom smjeru ili se amaterski bave likovnim radom a željeli bi usavršiti svoje znanje crtanja i slikanja poklonite tečaj crtanja i slikanja (rad u grupi ili individualnu poduku).

 

I. POKLON BON ZA RAD U GRUPI (namijenjen odraslima i mladima) 

Tečaj se održava u Zagrebu na adresi: Ulica Gjure Szaba 4/prizemlje/, okretište Črnomerec.

Tečaj se održava jednom tjedno / svake srijede / u vremenu od 18:00 do 20:00 sati

Cijena jednog likovnog susreta  u trajanju od 120 minuta iznosi 120,00 kn (1 x 120 minuta).

 

Na jednokratnu uplatu 1 do 4 likovna susreta nema popusta, a vrijeme u kojem se poklon bon može iskoristiti je 60 dana od dana uplate.

 

Za jednokratnu uplatu za 5 i više likovnih susreta ostvarujete popuste sljedeće popuste:

I. PAKET –  5 do 9 susreta (iskoristivo unutar 60 dana od dana uplate )= popust 5%

II. PAKET –  10 do 19 susreta  (iskoristivo unutar 100 dana od dana uplate)= popust 10%

III. PAKET – 20 i više susreta (iskoristivo unutar 180 dana od dana uplate) = 20%

 

Nakon isteka roka od 60, 100, odnosno 180 dana, od dana uplate, ovisno o paketu, isti prestaje važiti i smatrat će se da je polaznik odustao od tečaja.

 

(U cijenu nije uračunat PDV jer porezni obveznik nije u sustavu PDV-a)

 

Sav likovni materijal i pribor uključeni  su u cijenu, osim slikarskih platna i kistova. Polaznik, ukoliko želi platna kupuje sam. Kist je produžena ruka slikara, i svatko si mora nabaviti nekoliko kistova za rad. Sve informacije o tome kakve kistove je potrebno nabaviti i gdje ih nabaviti polaznik će dobiti na tečaju.

 

NAČIN PLAĆANJA:  uplata na transakcijski račun.

Ponudu za kupnju poklon bona zatražite  putem e-mail adrese: vlastapastuovic@gmail.com

Nakon vaše uplate na kućnu adresu ili putem e-mail pošte,  poklon bon  šaljem na ime osobe kojoj je tečaj namijenjen.

Za sve dodatne upite kontaktirajte me na:

E-mail: vlastapastuovic@gmail.com ili

Mob. 091/569 2847

 

II. POKLON BON – INDIVIDUALNA PODUKU CRTANJA I SLIKANJA (namijenjen odraslima i mladima)

Individualna poduka održava se u Zaprešiću.

*Jedan likovni susret  traje 120 minuta.

*Cijena jednog likovnog susreta iznosi 250,00 kn.

 

Za jednokratnu uplatu za 1 – 4 likovna susreta ne ostvaruje se popust. Poklon bon iskoristiv je 60 dana od dana uplate.

 

Za jednokratnu uplatu a 5 i više likovnih susreta ostvarujete sljedeće popuste:

I. PAKET –  5 do 9 susreta (iskoristivo unutar 60 dana) = popust 5%

II. PAKET –  10 do 19 susreta  (iskoristivo unutar 100 dana)= popust 10%

III. PAKET – 20 i više susreta (iskoristivo unutar 180 dana = 20%

 

Nakon isteka roka od 60, 100, odnosno 180 dana, od dana uplate, ovisno o paketu, isti prestaje važiti i smatrat će se da je polaznik odustao od tečaja.

 

U cijenu su uključeni slikarski pribor i materijal.

Sav likovni materijal i pribor uključeni  su u cijenu, osim slikarskih platna. Ukoliko polaznik želi raditi na platnu, nabavlja ga samostalno.

 

NAČIN PLAĆANJA:  uplata na transakcijski račun.

Ponudu za kupnju poklon bona zatražite  putem e- mail adrese: vlastapastuovic@gmail.com

Nakon vaše uplate, na kućnu adresu vam šaljem poklon bon na ime osobe kojoj je tečaj namijenjen.

Za sve dodatne upite kontaktirajte me na:

E-mail: vlastapastuovic@gmail.com ili

Mob. 091/569 2847

INDIVIDUALNA PODUKA CRTANJA I SLIKANJA ZA OSNOVNOŠKOLCE I MLADE

Ovaj tečaj namijenjen je učenicima koji crtanje i slikanje  žele odabrati kao svoju izvanškolsku aktivnost. ************************************************************ Likovni odgoj kod djece osnovnoškolskog uzrasta vrlo je važan kako bi se potaknule i razvile stvaralačke sposobnosti. Cilj likovnog odgoja je da se djecu polako vodi od spontanog likovnog (nerazvijenog) izražavanja ka svjesnom likovnom (kultiviranom) izražavanju.

TEČAJ CRTANJA I SLIKANJA ZA ODRASLE / RAD U GRUPI

TEČAJ JE NAMIJENJEN POČETNICIMA KAO I ONIMA KOJI VEĆ IMAJU ISKUSTVO CRTANJA I SLIKANJA Ukoliko imate ambiciju naučiti crtati i slikati ili samo želite sadržajno provesti svoje slobodno vrijeme onda je ovaj tečaj baš za Vas. Kreativnost je urođena ljudska sposobnost koja se s godinama ne gasi, već naprotiv raste ukoliko ju kontinuirano razvijamo i […]