RAZVIJANJE I NJEGOVANJE LIKOVNOSTI PREDŠKOLSKOG DJETETA

RAZVIJANJE I NJEGOVANJE LIKOVNOSTI PREDŠKOLSKOG DJETETA

 

Dijete već od najranije dobi istražuje i oblikuje svojim malim ručicama. Gradi oblike u prostoru (slaže kockice, igračke),  svojim prstićima ostavlja trag u pijesku, uzima olovku i crta po papiru.

Dječji crtež jedan je od najiskrenijih načina kojim ono komunicira s okolinom i na taj način izražava svoje osjećaje.

U najširem smislu KREATIVNOST znači “životni potencijal, koji djeca predškolske dobi posjeduju u velikoj mjeri”. (Pivac, D.: U Sretna djeca, 2012., str.139.)

“Slabljenje kreativnih sposobnosti kod starije djece, već u dobi između 10 i 14 godine, tj. u ranoj adolescenciji kao i kod odraslih, najčešće se objašnjava utjecajem okoline koja ne stimulira dječju radoznalost, maštovitost, divergentno mišljenje, samoinicijativnost, ne-konformizam, pa se kreativni potencijali postupno smanjuju. Stoga, ako želimo da odrasli ljudi budu i ostanu kreativni, moramo započeti na njih poticajno djelovati već u najranijem životnom razdoblju, u djetinjstvu.” (Pivac, D.: U Sretna djeca, 2012., str.139.)

 

Na ovom tečaju dijete će otkrivati svijet umjetnosti kroz komunikacijski proces između umjetnosti i igre.

Svrha odgoja u području umjetnosti jest u tome da se sačuvaju osobnost djeteta i njegovi potencijali.

S djecom se provode likovne aktivnosti kao što su crtanje, slikanje i modeliranje koje ujedno stimuliranju rad desne stane mozga.

 

Znanstvena istraživanja stalno dokazuju da rano bavljenje likovnim aktivnostima i umjetnička naobrazba općenito poboljšava i druge aspekte spoznaje, na primjer:

 • Likovne aktivnosti potiču fokusiranje, odnosno, usmjeravanje pažnje pa učestalo bavljenje likovnošću djeluje na bolju koncentraciju i kod drugih aktivnosti
 • Likovne aktivnosti potiču opuštanje cijelog organizma i lučenje hormona sreće, što rezultira kvalitetnijim življenjem
 • Upotreba različitih materijala, rješavanje problema koje donosi likovni proces, eksperimentiranje i traženje novih spoznaja pridonosi razvoju divergentnog mišljenja a samim time i kreativnosti.“ (Balić Šimrak, A.: Predškolsko dijete i likovna umjetnosti, u časopisu „Dijete, vrtić i obitelj“ br. 62-63., str. 3-8, god.2010.)

 

Poticaj za učenje, eksperimentiranje i stvaranje u području likovnosti u radu s djecom predškolskog uzrasta sastoji se od sljedećih vježbi:

 • vježbe manualne spretnosti (motorika šake)
 • miješanje boja, kontrasti boja
 • istraživanje tekstura površina
 • kompozicijske i kolorističke vježbe
 • usredotočenje pažnje
 • vježbe koncentracije

 

ŠTO I KAKO ĆEMO RADITI?

 • Poduka se održava isključivo  individualno (nema dječjih likovnih grupa).

 

 • Ukoliko roditelj želi da njegovo dvoje djece istovremeno pohađa tečaj, isti će se računati kao individualna poduka. Više od dvoje djece ne može istovremeno pohađati tečaj.

 

 • Likovni zadatci  metodički su osmišljeni i prilagođeni dječjem uzrastu.

 

 • Djetetu je omogućen pristup različitim likovnim materijalima i tehnikama likovnog stvaralaštva.

 

 • Putem likovnog rada poštuje se osobnost djeteta i pušta ga se da slobodno likovno stvara.

 

 • Mentorica daje poticaj za likovno stvaranje i dijete pažljivo vodi od spontanog (neosviještenog) prema osviještenom likovnom izrazu. Na ovakav način rada nastaju iskreni i autentični dječji likovni radovi a djecu se potiče na vlastita likovna otkrića.

 

 • Kao što je važno da dijete otkriva prirodni svijet (sve ono što je stvorila priroda), jednako je važno da dijete otkriva i ono što je stvorio čovjek. Na ovom  tečaju djetetu se daje mogućnost da upoznaje i promatra reprodukcije likovno-umjetničkih djela kako bi obogatilo svoje spoznaje. Na ovakav način kod djeteta se razvija i emotivno-odgojni aspekt likovnog odgoja.

 

 • Likovni rad kod djeteta potiče samopouzdanje i daje mu osjećaj važnosti.

 

NA TEČAJU ĆEMO KORISTITI SLJEDEĆE LIKOVNE TEHNIKE I MATERIJALE:

 • CRTAČKE (olovka, ugljen, tuš, flomaster)
 • SLIKARSKE (gvaš, akvarel, pastele, tempere, kolaž)
 • KIPARSKE (glina, žica, papir-plastika)
 • GRAFIČKE (monotipija, karton tisak)

 

CIJENA:

Jedan školski sat (45 minuta) = 100,00 kn

 

POPUSTI:

Za jednokratnu uplatu za 16 i više sati (dinamika dolazaka jednom tjedno) ostvarujete popust od 10%.

 

ŠTO JE UKLJUČENO U CIJENU TEČAJA?

 • Stručno vodstvo mentorice
 • Sav potreban likovni materijal i pribor za rad (osim slikarskih platna). Slikarska platna neće nam trebati, ali ukoliko dijete želi, roditelj mu može kupiti slikarsko platno.

(Svi likovni radovi koji nastanu na radionici ostaju djeci.)

 

DINAMIKA DOLAZAKA NA TEČAJ:

Jednom tjedno (ili drugačije prema dogovoru).

Mogući su dopodnevni i popodnevni termini (prema dogovoru).

 

GDJE SE TEČAJ ODRŽAVA?

U ZAPREŠIĆU.

 

NAČIN PLAĆANJA:  uplata na transakcijski račun na temelju ponude ili gotovinskom uplatom prilikom dolaska. Izražena cijena je konačna.

U cijenu tečaja nije uračunat PDV jer porezni obveznik nije u sustavu PDV-a.

Ponudu zatražite  putem e- mail adrese: vlastapastuovic@gmail.com

 

Za sve dodatne upite kontaktirajte me na:

E-mail: vlastapastuovic@gmail.com

ili

Mob. 091/569 2847

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.