Na ovom online slikarskom tečaju sami ćete (uz poslane pisane upute, a prema potrebi i video materijale) slobodno birati likovne i kompozicijske elemente te likovno tehnička sredstva kako biste što slobodnije izrazili vlastiti doživljaj.

Radi se o ekspresivnim likovnim zadatcima, odnosno zadacima koji zahtijevaju vašu maštu i likovno eksperimentiranje a usput ćete puno i naučiti.

KAKO SE TEČAJ PROVODI?

Polaznik će likovne zadatke dobivati putem elektroničke pošte. Nakon što polaznik završi jedan likovni zadatak, dobiva drugi; što znači da ne postoji zadani rok za izradu zadatka već radite vlastitim tempom.

Za izradu svakog  likovnog zadatka dobit ćete  detaljno opisane upute, a ovisno o vrsti zadatka i video snimak s demonstracijom rada.

Tijekom procesa rada polaznik se može konzultirati s mentoricom onoliko puta koliko je potrebno da se likovni rad uspješno privede kraju.

Polaznik sam odlučuje koliko likovnih zadataka želi kupiti.

Ako vam se zadatci koje sam navela u nastavku ovog teksta učine zanimljivim, pošaljite mi zahtjev za dostavu ponude na  vlastapastuovic@gmail.com

Nakon vaše uplate, putem elektroničke pošte stići će vam sve potrebne upute za likovni rad.

CIJENA:

Jedan online likovni zadatak –  150,00 kuna.

ŠTO JE UKLJUČENO U CIJENU?

 • Pisane upute za likovni rad uključujući savjete vezane za nabavku likovnog materijala (vrste papira, boje, vrste kistova, ostali pribor)
 • Ovisno o vrsti zadatka, dobit ćete i snimljenu demonstraciju rada (šalje se putem WeTransfera)
 • Ovisno o vrsti zadatka, polaznik će dobiti i dodatne materijale za rad (reproducirane fotografije likovnih djela, korisne web stranice, preporučena literatura)
 • Konzultacije putem elektroničke pošte, SMS-a, WhatsApp-a.

CILJEVI LIKOVNOG PROGRAMA SU:

 • Razviti potrebu za izrazom kroz crtež i sliku.
 • Upoznavanje sa osnovnim crtačkim (olovka, ugljen, tuš,) i slikarskim (tempera, akril, akvarel, kolaž) tehnikama.
 • Poticati razvoj kreativnosti, obogaćivanje mašte i razvijanje talenta.
 • Povećavanje samopouzdanja.
 • Putem likovnog izražavanja razvija se divergentno mišljenje (što znači da za jedan (likovni) problem postoji više rješenja a ne samo jedno.
 • Kroz različite likovne materijale polaznik uči kako svoja unutarnja iskustva izraziti na vizualan način.
 • Napuštanje paradigme da kreativnost s godinama opada. Prava je istina da se kreativnost samo kvalitativno mijenja u skladu sa našim kognitivnim razvojem uključujući životno iskustvo kao i akumulaciju do sada stečenog znanja

LIKOVNI ZADATCI:

 1. Nevizualno kao likovni poticaj / slikamo muziku

Osjet zvuka pretvaramo u vizualni prikaz. Naučit ćemo kako promatrati sebe i svoje osjećaje. Polazniku se pojašnjava pojam sinestezije na primjerima apstraktnih djela ruskog slikara Vasilija Kandinskog.

 1. Poliperspektiva – kako je slikao Pablo Picasso

Polaznik će naučiti što znači poliperspektiva na primjerima umjetničkog pravca kubizma.  Upoznajemo neka umjetnička djela  Pabla Picassa i način na koji je rješavao perspektivu na plohi. Učimo o kontrastima boja: komplementarni kontrast/ kontrast toplo/hladno, kontrast svijetlo/tamno.

 1. Dekalkomanija

Kroz praktični likovni rad upoznajemo se sa likovnom tehnikom – dekalkomanija. Primjeri iz likovne umjetnosti/slikari nadrealizma. Vježbanje slobodnog likovnog izraza /mašta/ apstraktno slikanje.

 1. Frotagge/Collage /

Kroz praktični likovni rad upoznajemo se sa  karakteristikama likovne tehnike kolaža i frotaža. Primjeri iz likovne umjetnosti. Slobodni likovni izraz.

 1. Izrađujemo umjetničku knjigu (asemičko pismo/slikanje emocija)

Ovom likovnom tehnikom oslobađamo potisnute emocije i razvijamo intuiciju. Komunikacija na neverbalan način. Primjeri iz likovne umjetnost / slikari nadrealisti.

 1. Slikamo arhetipske simbole

Grupni rad (uključite roditelje/prijatelje/djecu), zajedničko slikanje jedne slike. Dobrobiti ovog zadatka je osvještavanje našeg nesvjesnog. Ekspresivno izražavanje putem boja. Slikanje na papiru većih dimenzija.

 1. Dadaizam

Na primjerima likovnih djela slikara koji su obilježili likovni pravac dadaizam učimo kako riješiti zadani likovni problem.

 1. Književno djelo kao likovni poticaj

Strukturna razlika između književnosti i likovnih umjetnosti je ta da je književnost – vremenska umjetnosti a likovna umjetnost je prostorna umjetnosti. Književnost prikazuje sukcesivne sadržaje kao što su zbivanja, dok je likovnost upućena na područja stanja tj. prostorne simultanosti u mirovanju. Zadatak je naslikati pjesmu ili prozu. Na taj način aktiviramo vizualne i emocionalne doživljaje što pridonosi vlastitom stvaralačkom potencijalu.

 1. Znakovi i simboli / upoznajemo način slikanja Aboridžina

Aboridžini su svoje znanje na djecu i unuke prenosili usmenim putem – pričanjem priča. S obzirom da nisu imali pismo izmislili su nešto drugo. Mitove i legende prikazivali su putem likovnog medija i to znakovima i simbolima – danas to zovemo ikonografija. Pjevanje, plesanje, ceremonijalno oslikavanje tijela i slike na zidovima pećina također su bili oblik ikonografskog jezika. I dan danas koriste se ovim jezikom kako bi stupili u kontakt sa svojim precima. Likovni zadatak bazira se na osmišljavanju vlastitog likovnog pisma kojem prethodi opširan i detaljan uvod vezan uz pojmove – znak i simbol.

 1. Igra zamišljanja

Pozivam vas da budete zaigrani, maštoviti, da svojem unutarnjem djetetu dozvolite da se igra. Istraživanje vlastitog unutarnjeg stanja (psihe). Likovna ekspresija na zadanu temu.

 1. Kinestetička umjetnost – pokret kao glavni dio umjetničkog objekta

Izrada objekta od žice, papira, alu folije. Upoznajemo djelo Alexandera Caldera, majstora izrade mobila.

 1. Završi crtež / sliku

Učimo što je apstrakcija. Vrste linija. Ritam. Osmišljavanje vlastitog apstraktnog djela.

 1. Vlastita interpretacija umjetničkog djela

Polaznik dobiva reproduciranu fotografiju jednog umjetničkog djela  te ju samostalno interpretira.

 1. Fotomontaža, rekompozicija

Učit ćemo što je kolaž, fotomontaža, rekompozicija.  Za realizaciju ovog zadatka bit će vam potrebne stare fotografije i kolaž papiri u boji.