Ovaj individualni tečaj crtanja i slikanja namijenjen je djeci osnovnoškolskog uzrasta i srednjoškolcima.

Namijenjen je učenicima koji tečaj crtanja i slikanja žele odabrati kao jednu od izvanškolskih aktivnosti ali i onim učenicima koji na vrijeme žele krenuti s pripremama za pristupanje prijemnom ispitu u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna (ŠPUD). Za takve učenike likovni program ciljano je osmišljen kako bi učenik/učenica samostalno svladao dva likovna zadatka koja će se od njega tražiti na prijemnom ispitu, a to su: crtanje stolca u linearnoj perspektivi i slikanje mrtve prirode.

Idealno vrijeme za početi s pripremama je kad učenik/učenica krenu u 8. razred OŠ jer ćemo na taj način imati dovoljno vremena da polako, sistematično, svladamo sve likovne zadatke (od jednostavnijih prema složenijim) koji su predviđeni ovim programom.

************************************************************

Likovni odgoj kod djece osnovnoškolskog uzrasta vrlo je važan kako bi se potaknule i razvile stvaralačke sposobnosti.

Cilj likovnog odgoja je da se djecu polako vodi od spontanog likovnog (nerazvijenog) izražavanja ka svjesnom likovnom (kultiviranom) izražavanju.

Kreativna percepcija (kao što je sposobnost zamišljanja i predodžbe trodimenzionalnih slika) pretpostavka je i za svaku drugu vrstu kreativnosti, ne samo u likovnom izražavanju.

Ukoliko se kod djece ovakav oblik osjetilne i perceptivne sposobnosti ne potiče odgojem i obrazovanjem od najranije dobi dolazi do toga da djeca ovu sposobnost izgube već u srednjem djetinjstvu.

Na ovom tečaju crtanja i slikanja djecu se potiče na rad sa različitim likovnim materijalima te ih se putem reprodukcija umjetničkih djela iz nacionalne i svjetske baštine upoznaje sa najreprezentativnijim primjerima likovne umjetnosti.

Kroz likovno eksperimentiranje djeca upoznaju osnovne likovne elemente kako bi  stekla iskustvo likovnog izražavanja i kako bi ih se potaklo na vlastito umjetničko istraživanje.

Način rada je takav da se uvažavaju interesi i potrebe svakog djeteta stoga se sa svakim djetetom provodi isključivo individualan rad.

Djecu se postavlja pred likovne problemske situacije koje nisu mogli ranije naučiti, i od njih se traži da daju vlastiti kreativni doprinos.

Ovakvim pristupom kod djece se potiče znatiželja, mašta i kreativnost.

Djecu se potiče da eksperimentiraju sa crtačkim, slikarskim, grafičkim i kiparskim likovnim tehnikama:

 • crtačke likovne tehnike (olovka, ugljen, flomaster, tuš/kist, tuš/pero)
 • slikarske likovne tehnike (tempera, gvaš, pastele, akvarel, akrilne boje, kolaž)
 • grafičke likovne tehnike (monotipija, karton tisak, linorez)
 • kiparske tehnike (papir plastika, žica, glina)

CILJEVI OVOG PROGRAMA:

Usredotočenje pažnje.

Vježbanje fine motorike šake.

Vježbe koncentracije.

Vježbanje zamišljanja.

Vježbanje promatranja (crtanje i slikanje na temelju analitičkog promatranja)

Poticanje mašte, radoznalosti i kreativnosti.

Svladavanje osnovnih likovnih elemenata (linija, ploha, boja, kompozicija…).

Poticanje individualnih likovnih rješenja.

Otkrivanje radosti putem likovnog stvaranja.

Razvijanje pozitivnog stava prema sebi i svojoj okolini.

Poticanje samopouzdanja.

Vježbe stimuliranja desne strane mozga (poticanje divergentnog mišljenja).

Postupci likovnog rada:

 1. Lijepljenje, trganje, rezanje (izrada kolaža)
 2. Modeliranje (papir, žica, glina)
 3. Mehaničko miješanje boja
 4. Tonska modelacija, koloristička modulacija
 5. Grafička modelacija
 6. Kompozicijske vježbe
 7. Istraživanje teksture različitih površina
 8. Istraživanje ritma, simetrije, harmonije, ravnoteže, proporcija…
 9. Crtanje u linearnoj perspektivi

Dani u tjednu i vrijeme održavanja poduke:  jednom tjedno  (jutarnji ili popodnevni termini ovisno o djetetovim školskim obavezama)

Vremensko trajanje poduke: Jedan likovni susret traje 2 školska sata (90 minuta)

Mjesto održavanja: Trg dr. F. Tuđmana 5, Zaprešić

Sav materijal i likovni pribor za rad su osigurani (osim slikarskih platna).

Likovni radovi koji nastanu na tečaju ostaju djeci.

Nakon svake pređene likovne cjeline učenici i njihovi roditelji putem elektroničke pošte dobivat će pisane bilješke koje će sadržavati opis likovnog rada i objašnjenje pojmova iz likovne teorije.

Tečaj se odvija isključivo individualno. (Ukoliko roditelj želi da njegovo dvoje djece istovremeno pohađa tečaj, isti će se računati kao individualna poduka. Na tečaju nije moguće sudjelovanje više od dvoje djece. )

CIJENE:

Cijena jednog likovnog susreta u trajanju od 90 minuta iznosi 200,00 kn.

POPUSTI:

 • VARIJANTA I.

Za jednokratnu uplatu za 4 dolaska (dinamika dolazaka jednom tjedno / iskoristivo unutar 30 dana) ostvaruje se popust od  10%.

(Cijena s popustom = 720,00 kn)

Za drugo dijete ostvaruje se  dodatnih 5 % popusta.

 

 • VARIJANTA II.

Za jednokratnu uplatu za 4 dolaska (dinamika dolazaka jednom u dva tjedna / iskoristivo unutar 60 dana ostvaruje se popust od 5%.

(Cijena s popustom =760,00 kn)

Za drugo dijete ostvaruje se dodatni popust od 5%.

 

Za jednokratnu uplatu za 10 do 19 dolazaka  ostvaruje se popust od 15 %.

Za jednokratnu uplatu za 20 i više dolazaka ostvaruje se popust od 20%.

INFORMACIJE O PLAĆANJU:

Plaćati se može (osobno) u gotovini ili uplatom na transakcijski račun.

Podatci za uplatu na transakcijski račun.

VLASTAART, obrt za umjetničko stvaralaštvo i podučavanje iz područja likovne kulture

Trg dr. Franje Tuđmana 5, 10290 Zaprešić

OIB : 96922098733 (OIB upisujete u rubriku “Poziv na broj” / u rubriku “Model” upisujete OO)

IBAN: HR62  2340  0091  1604  6142  6  (PBZ)

Ponudu zatražite na e-mail adresu: vlastapastuovic@gmail.com

Za sve ostale informacije kontaktirajte me na:

E-mail: vlastapastuovic@gmail.com

Mob. 091/569 2847