Ovaj tečaj namijenjen je onim polaznicima koji žele svladati vještinu crtanja i slikanja na akademski način. Krajnji cilj poduke je da se polaznik osamostali te da pronađe vlastiti likovni izraz.

ŠTO ĆEMO UČITI?

 • crtanje i slikanje po promatranju/analitičko promatranje
 • smještaj crteža u format
 • pozitivan i negativan prostor plohe
 • grafička modelacija
 • tonska gradacija / tonska modelacija / koloristička modulacija
 • crtanje u linearnoj perspektivi
 • vrste kompozicija
 • osnovni likovni elementi
 • kompozicijski elementi
 • viziranje, omjeri, proporcije

OKVIRNI PROGRAM TEČAJA:

VIZUALNO KAO  LIKOVNI POTICAJ

Rad po promatranju ili po zadanom predlošku (reprodukcije umjetničkih djela).

Motiv nam može biti sve što nas okružuje. Određeni motiv likovno osvještavamo (analitičko promatranje).

Radimo po promatranju, po sjećanju, po zamišljanju.

LIKOVNI I KOMPOZICIJSKI ELEMENTI KAO MOTIV I POTICAJ

 • Vizualno opažanje/doživljaj crte, razlikovanje i imenovanje crta/.
 • Kombinacija crte s plohom, točkom, mrljom (crtačke teksture)
 • Upoznajemo vrste kompozicija
 • Razvijamo osjetljivost na boju (razlikovanje i imenovanje boja, kontrasti boja, tonovi boja)
 • Tonsko i koloristično slikanje (tonska modelacija i koloristička modulacija)
 • Grafička modelacija

 NEVIZUALNO KAO LIKOVNI POTICAJ

Slobodno biramo likovne i kompozicijske elemente te likovno tehnička sredstva kako bismo što slobodnije izrazili svoj doživljaj.

 • Emocije izražavamo bojama (radost, tuga, ljubav, strah, agresija)
 • Osjete izražavamo bojama (slatko, gorko, kiselo, toplo, hladno, mirisno…)
 • Vizualno likovno izražavanje auditivnih doživljaja odabranih skladbi (slikamo muziku)
 • Pročitanu lirsku pjesmu ili priču izražavamo bojama

(Takvim načinom učimo ne samo kako promatrati vanjski svijet, već i kako promatrati sebe, svoje osjećaje i svoja htijenja).

 

 Crtačke i slikarske likovne tehnike koje ćemo upoznati:

Crtačke likovne tehnike: grafička olovka, ugljeni štapići, tuš-kist, tuš-pero, flomasteri

Slikarske likovne tehnike: pastele, akvarel, gvaš, tempere, akril, kolaž

Grafičke likovne tehnike: monotipija, karton tisak, linorez

Kiparske likovne tehnike: papir , žica, glina

Osim svladavanja vještine crtanja i slikanja ostali ciljevi ovog programa su:

 • Razviti potrebu za izrazom kroz crtež i sliku
 • Poticati razvoj kreativnosti, obogaćivanje mašte i razvijanje talenata
 • Povećavanje samopouzdanja
 • Putem likovnog izražavanja razvija se divergentno mišljenje (što znači da za neki (likovni) problem ne postoji samo jedno rješenje već više različitih rješenja)
 • Kroz različite likovne materijale učimo svoja unutarnja iskustva izraziti na vizualan način
 • Upoznavanje sa osnovnim likovnim elementima / učimo čitali likovni tekst
 • Napuštanje paradigme da kreativnost s godinama opada. Prava je istina da se kreativnost samo kvalitativno mijenja u skladu sa našim kognitivnim razvojem uključujući životno iskustvo te akumulaciju do sada stečenog znanja.
 • Osamostaljivanje u likovnom radu, pronalazak vlastitog likovnog izraza, što i jest krajnji cilj ove poduke.

GDJE SE TEČAJ ODRŽAVA?

Zaprešić / Sjever

KOJA JE DINAMIKA ODRŽAVANJA TEČAJA?

Likovni susreti održavaju se jedanput tjedno (ili drugačije prema dogovoru) u trajanju od dva sata (120 minuta).

CIJENE:

Cijena jednog likovnog susreta iznosi 280,00 kn (37,16 eura / prema fiksnom tečaju 1 euro = 7,53450 kn)

PAKET I.:

Za jednokratnu uplatu za 5 do 9 susreta (iskoristivo unutar 60 dana od dana uplate) ostvaruje se popust od 5 %. (Nakon isteka roka od 60 dana, paket prestaje važiti.)

PAKET II.

Za jednokratnu uplatu za  10  do 19  susreta (iskoristivo unutar 100 dana od dana uplate) ostvaruje se popust od 10 %. (Nakon isteka roka od 100 dana, paket prestaje važiti.)

PAKET III.

Za jednokratnu uplatu za 20 i više susreta  (iskoristivo unutar 180 dana od dana uplate) ostvaruje se popust od 20 %. (Nakon isteka roka od 180 dana, paket prestaje važiti.)

U cijenu je uračunat sav likovni materijal i pribor za rad (osim slikarskih platna, njih polaznici ukoliko žele kupuju sami).

(U cijenu nije uračunat PDV jer porezni obveznik nije u sustavu PDV-a)

NAČIN PLAĆANJA:

Platiti možete u gotovini prilikom dolaska  ili uplatom na transakcijski račun po ponudi.

Ponudu zatražite na e-mail adresu: vlastapastuovic@gmail.com

Radi dogovora ili više informacija kontaktirajte me putem:

E-mail: vlastapastuovic@gmail.com

Mobitel 091/569 2847