RAZVIJANJE I NJEGOVANJE LIKOVNOSTI PREDŠKOLSKOG DJETETA

RAZVIJANJE I NJEGOVANJE LIKOVNOSTI PREDŠKOLSKOG DJETETA

Dijete već od svoje najranije dobi istražuje i oblikuje svojim malim ručicama. Gradi oblike u prostoru (slaže kockice, igračke),  svojim prstićima ostavlja trag u pijesku, uzima olovku i šara po papiru.

Dječji crtež jedan je od najiskrenijih načina kojim ono komunicira sa okolinom i na taj način izražava svoje osjećaje.

U najširem smislu KREATIVNOST znači “životni potencijal, koji djeca predškolske dobi posjeduju u velikoj mjeri”. (Pivac, D.: U Sretna djeca, 2012., str.139.)

“Slabljenje kreativnih sposobnosti kod starije djece, već u dobi između 10 i 14 godine, tj. u ranoj adolescenciji kao i kod odraslih, najčešće se objašnjava utjecajem okoline koja ne stimulira dječju radoznalost, maštovitost, divergentno mišljenje, samoinicijativnost, ne-konformizam, pa se kreativni potencijali postupno smanjuju. Stoga, ako želimo da odrasli ljudi budu i ostanu kreativni, moramo započeti na njih poticajno djelovati već u najranijem životnom razdoblju, u djetinjstvu.” (Pivac, D.: U Sretna djeca, 2012., str.139.)

Na ovom tečaju dijete će otkrivati svijet umjetnosti kroz komunikacijski proces između umjetnosti i igre.

Svrha odgoja u području umjetnosti jest u tome da se sačuvaju osobnost djeteta i njegovi potencijali.

S djecom se provode likovne aktivnosti kao što su crtanje, slikanje i modeliranje koje ujedno stimuliranju rad desne polovice mozga.

Poticaj za učenje, eksperimentiranje i stvaranje u području likovnosti u radu s djecom predškolskog uzrasta sastoji se od sljedećih vježbi:

 • vježbe manualne spretnosti (motorika šake)
 • miješanje boja, kontrasti boja
 • istraživanje tekstura površina
 • kompozicijske i kolorističke vježbe
 • usredotočenje pažnje
 • vježbe koncentracije
 • poticanje mašte

ŠTO I KAKO ĆEMO RADITI?

 • Poduka se održava isključivo  individualno (nema dječjih likovnih grupa).
 • Ukoliko roditelj želi da njegovo dvoje djece istovremeno pohađa tečaj, isti će se računati kao individualna poduka. Nije moguće da tečaj istovremeno pohađa više od dvoje djece.
 • Likovni zadatci  metodički su osmišljeni i prilagođeni dječjem uzrastu.
 • Djetetu je omogućen pristup različitim likovnim materijalima i tehnikama likovnog stvaralaštva.
 • Putem likovnog rada poštuje se osobnost djeteta i pušta ga se da slobodno likovno stvara.
 • Mentorica daje poticaj za likovno stvaranje i dijete pažljivo vodi od spontanog (neosviještenog) prema osviještenom likovnom izrazu. Na ovakav način rada nastaju iskreni i autentični dječji likovni radovi a djecu se potiče na vlastita likovna otkrića.
 • Kao što je važno da dijete otkriva prirodni svijet (sve ono što je stvorila priroda), jednako je važno da dijete otkriva i ono što je stvorio čovjek. Na ovom  tečaju djetetu se daje mogućnost da upozna i promatra reprodukcije likovno-umjetničkih djela kako bi obogatilo svoje spoznaje. Na ovakav način kod djeteta se razvija i emotivno-odgojni aspekt likovnog odgoja.
 • Likovni rad kod djeteta potiče samopouzdanje i daje mu osjećaj važnosti.

NA TEČAJU ĆEMO KORISTITI SLJEDEĆE LIKOVNE TEHNIKE I MATERIJALE:

 • CRTAČKE (olovka, flomaster, tuš/kist, tuš/pero)
 • SLIKARSKE (pastele, gvaš, tempere, kolaž)
 • KIPARSKE (glina, žica, papir)

CIJENA:

Jedan sat (60 minuta) = 140,00 kn (18,58 eura / prema tečaju 1 euro = 7,53450 kn)

Ukoliko tečaj pohađa dvoje djece od istih roditelja, na drugo dijete ostvaruje se popust od 10%.

ŠTO JE UKLJUČENO U CIJENU TEČAJA?

 • Stručno vodstvo mentorice
 • Sav potreban likovni materijal i pribor za rad (osim slikarskih platna).

(Svi likovni radovi koji nastanu na radionici ostaju djeci.)

DINAMIKA DOLAZAKA NA TEČAJ:

Jednom tjedno (ili drugačije prema dogovoru).

GDJE SE TEČAJ ODRŽAVA?

U Zaprešiću / Sjever.

 

NAČIN PLAĆANJA:  uplata na transakcijski račun po ponudi ili gotovinskom uplatom prilikom dolaska.

U cijenu tečaja nije uračunat PDV jer porezni obveznik nije u sustavu PDV-a.

Ponudu zatražite  putem e- mail adrese: vlastapastuovic@gmail.com

Za sve dodatne upite kontaktirajte me na:

E-mail: vlastapastuovic@gmail.com

ili

Mob. 091/569 2847