PRIPREME UČENIKA ZA UPIS U ŠKOLU PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA

Ovaj tečaj namijenjen je učenicima 8. razreda osnovne škole koji žele pristupiti prijemnom ispitu u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna (ŠPUD) odnosno prijemnom ispitu u nekoj drugoj srednjoj umjetničkoj školi.

Radi se o intenzivnom, strogo ciljanom likovnom programu koji obuhvaća ono što će učenici imati na prijemnom ispitu, a to je:

 1. crtanje stolca u linearnoj perspektivi (prema promatranju tijela u prostoru)
 2. slikanje zadanog motiva/mrtva priroda (prema promatranju tijela u prostoru)

Krećemo od jednostavnijih prema složenijim crtaćim zadacima što znači da najprije učimo sagledavati proporcije dvodimenzionalnih oblika (2D) i njihovog prenošenja na plohu/papir (2D), a tek onda se hvatamo u koštac sa problemima sagledavanja proporcija trodimenzionalnog oblika u prostoru (3D) i njihovog ispravnog prenošenja na dvodimenzionalnu plohu (2D).

 

Osnovnoškolski program koji se tiče predmeta likovne kulture ovom problemu pridaje zanemariv broj sati i djeca ne uspiju svladati vještinu crtanja  u dovoljnoj mjeri da bi samostalno bila u stanju nacrtati neki složeniji objekt u linearnoj perspektivi sa jednom ili dvije točke nedogleda (stolac) i to prema promatranju tijela u prostoru.

 

PRIPREME  SE SASTOJE OD DVA DIJELA:

I. CRTANJE (16 sati nastave/računaju se sunčani sati, ne školski)

 • Da bismo nešto ispravno nacrtali moramo to i vidjeti. Naučit ćemo razliku između gledati nešto i vidjeti nešto (ovo je ključ za svladavanje vještine crtanja). Treba najprije naučit gledati kako bi se na kraju nešto i VIDJELO. Mi vidimo ono o čemu nešto znamo. Jednostavnim crtačkim vježbama kod učenika se osvještava ovaj fenomen.
 • Učimo što je omjer, proporcija i kako ih ispravno prenositi na plohu (viziranje).
 • Učimo kako pravilno smjestiti crtež u format.
 • Učimo sagledavati pozitivan i negativan prostor plohe
 • Učimo grafičku modelaciju (sjenčanje)
 • Crtamo geometrijska  tijela a potom stolac u linearnoj perspektivi s jednom i dvije točke nedogleda na temelju promatranja tijela u prostoru.

II. SLIKANJE (8 sati nastave)

 • Učimo vrste boja (upoznajemo Oswaldov krug boja)
 • Učimo što su to: lokalna boja, ton, tonska gradacija, tonska modelacija.
 • Učimo mehaničko miješanje boja
 • Slikamo prema promatranju (tonska modelacija)

 

U ovom ubrzanom  tečaju (ukoliko ste se javili u zadnji čas, a to znači nekoliko tjedana prije prijemnog ispita) moramo svladati gradivo koje se regularno prolazi tijekom jedne  školske godine, i neminovno se puno toga mora preskočiti . Osim toga važno je znati da je za svladavanje vještine crtanja i slikanja važna vježba, vježba, vježba…a za to su potrebni sati strpljivog rada.

 

Idealno je da dijete krene učiti crtati i slikati u 7. razredu ili na početku 8. razreda  kako bismo sve zadatke crtanja i slikanja prošli detaljno, mirno i bez stresa (za pohađanje regularnog tečaja pogledati pod “Tečaj crtanja i slikanja za osnovnoškolce/srednjoškolce)

Potrebno je na vrijeme krenuti sa pripremama jer se malo toga može učiniti u zadnji čas.

 

DINAMIKA DOLAZAKA NA SATOVE PODUKE:

Prema dogovoru (dopodnevni ili popodnevni termini).

Jedan likovni susret traje 2 sata (120 minuta).

 

CIJENA PODUKE iznosi 4.800,00 kuna (obuhvaća 24 sata nastave / računaju se sunčani sati).

 

GDJE SE PODUKA ODRŽAVA:
Na adresi: Trg dr. Franje Tuđmana  5 / ZAPREŠIĆ

 

LIKOVNI MATERIJAL I PRIBOR ZA RAD:

Sav potreban likovni materijal i pribor za rad su osigurani i uključeni su u cijenu.

Svi likovni radovi koje učenici nacrtaju/naslikaju ostaju njima.

Učenici će nakon praktičnog dijela nastave putem elektroničke pošte dobivati i pisane materijale vezane za likovnu cjelinu koju pređeno na satu.

 

USLIJED NEMOGUĆNOSTI DOLASKA NA PODUKU (ili uslijed nekih drugih objektivnih razloga) moguće je organizirati NASTAVU NA DALJINU.

Poduka na daljinu funkcionira po principu slanja likovnih zadataka putem elektroničke pošte koje učenik samostalno radi kod kuće.

Cijena jednog  “on line” likovnog zadatka iznosi 95,00 kuna.

Jedan “on line” likovni zadatak obuhvaća sljedeće:

 • pisani materijal(i): upute za samostalan rad, objašnjenje likovnih pojmova (likovna teorija)
 • video materijal (demonstracija rada)
 • konzultacije (usmene i pisane)

 

NAČIN PLAĆANJA:
Platiti se može u gotovini (osobno prilikom dolaska) ili uplatom na transakcijski račun.

(U cijenu nije uračuna PDV jer porezni obveznik nije u sustavu PDV-a)

 

PODACI ZA PLAĆANJE NA TRANSAKCIJSKI RAČUN SU:

VLASTAART – Obrt za umjetničko stvaralaštvo i podučavanje iz područja likovne kulture
Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 5, 10290 Zaprešić
OIB 96922098733  (Broj OIB-a upisujete u rubriku “Poziv na broj”, pod “Model” upisujete OO)
Broj računa kod PBZ: HR62 2340 0091 1604 6142 6

 

Za dostavu ponude kao i za sve ostale upite kontaktirajte me na:
Mobitel: 091/569 2847
E-mail: vlastapastuovic@gmail.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *