PRIPREME UČENIKA ZA UPIS U ŠKOLU PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA

Ovaj tečaj namijenjen je učenicima 8. razreda osnovne škole koji žele pristupiti prijemnom ispitu u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna (ŠPUD) ili prijemnom ispitu u nekoj drugoj srednjoj umjetničkoj školi.

Ovo je individualni, intenzivni,  specijalizirani likovi program koji uključuje ciljane likovne sadržaje koje će učenici imati na prijemnom ispitu, a to su:

– crtanje u linearnoj perspektivi
– tonska modelacija / tonska gradacija

Krećemo od jednostavnijih prema složenijim crtaćim zadacima što znači da najprije učimo sagledavati proporcije dvodimenzionalnih oblika (2D) i njihovog prenošenja na plohu/papir (2D), a tek onda se hvatamo u koštac sa problemima sagledavanja proporcija trodimenzionalnog oblika u prostoru (3D) i njihovog ispravnog prenošenja na dvodimenzionalnu plohu (2D).

 

Osnovnoškolski program koji se tiče predmeta likovne kulture ovom problemu pridaje zanemariv broj sati i djeca ne uspiju svladati vještinu crtanja  u dovoljnoj mjeri da bi samostalno bila u stanju nacrtati neki složeniji objekt u linearnoj perspektivi sa jednom ili dvije točke nedogleda (stolac) i to prema promatranju objekta u prostoru.

 

ŠTO ĆEMO SVE UČITI?

 1. Crtanje geometrijskih oblika (tijela) u prostoru a potom stolca u linearnoj (ili geometrijskoj) perspektivi:

– Da bismo nešto ispravno nacrtali moramo to i vidjeti. Naučit ćemo razliku između gledati nešto i vidjeti nešto (ovo je ključ za svladavanje vještine crtanja). Treba najprije naučit gledati kako bi se na kraju nešto i VIDJELO. Mi vidimo ono o čemu nešto znamo. Jednostavnim crtačkim vježbama kod učenika se osviještava ovaj fenomen.

– Učimo što je omjer, proporcija i kako ih ispravno prenositi na plohu (viziranje).

– Učimo kako pravilno smjestiti crtež u format.

– Učimo crtati u perspektivi sa jednom točkom nedogleda a tek kad to svladamo učimo crtati u perspektivi s dvije točke nedogleda.

– Uočavamo pozitivan i negativan prostor plohe.

– Učimo grafičku modelaciju.

Nakon ovih pripremnih vježbi učenik/učenica će biti u stanju samostalno nacrtati stolac u prostoru.

 

2. Slijedi drugi dio rada odnosi se na slikanje:

– Učimo vrste boja

– Učimo što su to: lokalna boja, ton, tonska gradacija, tonska modelacija.

– Učimo mehaničko miješanje boja

 

Nakon ovih vježbi učenik/učenica će biti u stanju naslikati sliku prema promatranju objekta u prostoru.

 

Nakon što  učenik uspješno prođe gore opisane vježbe biti će potpuno osposobljen da u zadanom vremenu riješi likovne probleme na prijemnom ispitu.

 

Prema mojem dosadašnjem iskustvu potrebno je  5-6 mjeseci rada (dinamika dolazaka jednom tjedno x  120 minuta rada)  da bi se učenik/učenica  temeljito pripremio/pripremila za prijemni ispit.

 

Vrijeme koje će biti potrebno kako bi se učenik/učenica osposobili za prijemni ispit ovisit će i o:

 • intrinzičnoj /ekstrinzičnoj motivaciji
 • volji za sistematičan i strpljiv likovni rad

U svakom slučaju potrebno je na vrijeme krenuti sa pripremama jer se malo toga može učiniti u zadnji čas.

 

DINAMIKA DOLAZAKA NA SATOVE PODUKE:

Jedan likovni susret traje 2 sata (120 minuta).
Dinamika dolazaka je jednom tjedno (1 x 120 min). Mogući su jutarnji i popodnevni termini ovisno o školskim obavezama djeteta.

 

NAPOMENA:

 • Ukoliko otkažete unaprijed dogovoreni termin istoga dana  (bez obzira na razlog nemogućnosti dolaska) isti će se evidentirati  kao – propušteni dolazak.
 • Za promjenu unaprijed dogovorenog termina treba javiti bar jedan dan ranije i dogovorit ćemo novi termin.

 

CIJENA PODUKE:

Cijena jednog dolaska u trajanju od 120 minuta  iznosi 200,00 kn.

Regularna cijena (“drop in” model ) za 4 dolaska iznosi 800,00 kuna.

Za jednokratnu uplatu za 4  i više redovitih dolazaka (jednom tjedno)  u trajanju od 120 minuta ostvaruje se popust od 15%. (Cijena s popustom na bazi 4 redovita dolaska iznosi 680,00 kn)

 

GDJE SE PODUKA ODRŽAVA:
Na adresi: Home Art Studio / Trg dr. Franje Tuđmana  5 / ZAPREŠIĆ

 

LIKOVNI MATERIJAL I PRIBOR ZA RAD:
Sav potreban likovni materijal i pribor za rad su osigurani i uključeni su u cijenu.

(Slikarska platna nisu uključena u cijenu ali nam neće  niti trebati.)

Svi likovni radovi koje učenici nacrtaju/naslikaju ostaju njima.

 

Učenicima (odnosno njihovim roditeljima) nakon svake prijeđene likovne cjeline, putem elektroničke pošte šaljem bilješke vezane za crtački odnosno slikarski rad (objašnjenje likovnih pojmova/postupka rada) te će na taj način dobiti vrijedne materijale za ponavljanje gradiva (skripta).

 

 

NASTAVA NA DALJINU

Dio nastave moguće je održati na daljinu (“on line” individualna poduka).

Poduka na daljinu funkcionira po principu slanja likovnih zadataka putem elektroničke pošte koje učenik sam radi kod kuće.

Cijena jednog  “on line” likovnog zadatka iznosi 75,00 kuna.

Jedan “on line” likovni zadatak obuhvaća sljedeće:

 • pisani materijal(i): upute za rad, objašnjenje likovnih pojmova (likovna teorija) koji su  povezani s likovnim zadatkom
 • video materijal (demonstracija rada) – prema potrebi
 • konzultacije putem elektroničke pošte ili mobitela

 

U cilju intenziviranja programa moguće je za jednog učenika istovremeno održavati redovitu individualnu poduku  (dolasci na poduku jednom tjedno) + dio lekcija putem “on line” nastave za rad kod kuće.

 

NAČIN PLAĆANJA:
Platiti se može u gotovini (osobno prilikom dolaska) ili uplatom na transakcijski račun.

(U cijenu nije uračuna PDV jer porezni obveznik nije u sustavu PDV-a)

 

PODACI ZA PLAĆANJE NA TRANSAKCIJSKI RAČUN SU:

VLASTAART – Obrt za umjetničko stvaralaštvo i podučavanje iz područja likovne kulture
Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 5, 10290 Zaprešić
OIB 96922098733  (Broj OIB-a upisujete u rubriku “Poziv na broj”, pod “Model” upisujete OO)
Broj računa kod PBZ: HR62 2340 0091 1604 6142 6

 

Za dostavu ponude kao i za sve ostale upite kontaktirajte me na:
Mobitel: 091/569 2847
E-mail: vlastapastuovic@gmail.com

INDIVIDUALNA PODUKA CRTANJA I SLIKANJA ZA ODRASLE

Ovaj tečaj namijenjen je onim polaznicima koji žele svladati vještinu crtanja i slikanja na akademski način. Krajnji cilj poduke je da se polaznik osamostali te da pronađe vlastiti likovni izraz.

 

ŠTO ĆEMO UČITI?

 • crtanje i slikanje po promatranju/analitičko promatranje
 • viziranje, omjeri, proporcije
 • smještaj crteža u format
 • pozitivan i negativan prostor plohe
 • grafička modelacija (sjenčanje)
 • tonska gradacija / tonska modelacija
 • mehaničko miješanje boja
 • optičko miješanje boje
 • crtanje u linearnoj perspektivi
 • vrste kompozicija
 • vrste ritmova, simetrija
 • ploha, volumen

 

Osim svladavanja vještine crtanja i slikanja ostali ciljevi ovog programa su:

 • Razviti potrebu za izrazom kroz crtež i sliku
 • Upoznavanje sa crtačkim tehnikama (grafička olovka, ugljen, tuš/pero, tuš/kist, flomaster),  slikarskim tehnikama (pastele, tempera, gvaš, akril, akvarel, kolaž) , grafičkim tehnikama (karton tisak, monotipija) i kiparske tehnike (papir plastika, žica)
 • Poticati razvoj kreativnosti, obogaćivanje mašte i razvijanje talenata
 • Povećavanje samopouzdanja
 • Putem likovnog izražavanja razvija se divergentno mišljenje (što znači da za neki problem ne postoji samo jedno rješenje već mnogo rješenja)
 • Kroz različite likovne materijale učimo svoja unutarnja iskustva izraziti na vizualan način
 • Upoznavanje sa osnovnim likovnim elementima / učimo čitali likovni tekst (umjetničku sliku)
 • Napuštanje paradigme da kreativnost s godinama opada. Prava je istina da se kreativnost samo kvalitativno mijenja u skladu sa našim kognitivnim razvojem uključujući životno iskustvo te akumulaciju do sada stečenog znanja.
 • Osamostaljivanje u likovnom radu, pronalazak svlastitog likovnog izraza, što i jest krajnji cilj ove poduke.

 

GDJE SE TEČAJ ODRŽAVA?

Home Art Studio / Trg dr. Franje Tuđmana 5, Zaprešić

 

KOJA JE DINAMIKA ODRŽAVANJA TEČAJA?

Likovni susreti održavaju se jedanput tjedno u trajanju od dva sata (120 minuta).

 

NAPOMENA:

 • Ukoliko otkažete unaprijed dogovoreni termin istoga dana  (bez obzira na razlog nemogućnosti dolaska), isti će se evidentirati  kao – propušteni dolazak.
 • Za promjenu unaprijed dogovorenog termina treba javiti bar jedan dan ranije i dogovorit ćemo novi termin.

 

CIJENE TEČAJA:

Cijena jednog dolaska na tečaj (“drop in”) u trajanju od 120 minuta –  iznosi 200,00 kuna

Regularna cijena za 4 dolaska (“drop in”) iznosi 800,00 kn.

Za jednokratnu uplatu za 4 i više dolazaka ostvaruje se popust od 15 %.

(Cijena s popustom na bazi 4 redovita dolaska  iznosi 680,00 kn).

 

U cijenu je uračunat sav likovni materijal i pribor za rad (osim slikarskih platna, njih polaznici ukoliko žele kupuju sami).

(U cijenu nije uračunat PDV jer porezni obveznik nije u sustavu PDV-a)

 

NAČIN PLAĆANJA:

Platiti možete u gotovini – prilikom dolaska  ili uplatom na transakcijski račun.

 

Podatci za uplatu na transakcijski račun su:

VLASTAART , obrt za umjetničko stvaralaštvo i podučavanje iz područja likovne kulture

Trg dr. Franje Tuđmana 5, 10290 Zaprešić

OIB: 96922098733 (Broj OIB-a upisujete u rubriku “Poziv na broj”, u rubriku “Model” upisujete OO)

IBAN: HR62  2340  0091  1604  6142  6  (PBZ)

 

Ponudu zatražite na e-mail adresu: vlastapastuovic@gmail.com

 

Radi dogovora ili više informacija kontaktirajte me na:

E-mail: vlastapastuovic@gmail.com

Mobitel 091/569 2847

POKLON BON – TEČAJ CRTANJA I SLIKANJA ZA ODRASLE

TEČAJ CRTANJA I SLIKANJA ZA ODRASLE- POKLON BON

Svojim prijateljima, mama, bakama, tatama…za koje znate da potajno crtaju, znate da su oduvijek željeli studirati slikarstvo ali su ih životne okolnosti odvele u sasvim drugim smjerovima, ili se amaterski bave likovnim radom a željeli bi usavršiti svoje znanje, poklonite tečaj crtanja i slikanja (rad u grupi ili individualnu poduku)

 

VARIJANTA I. 

POKLON BON ZA RAD U GRUPI

Lokacija gdje se grupni tečaj održava: Zagreb, Ulica Gjure Szaba 4/prizemlje/, okretište Črnomerec.

Tečaj se održava jednom tjedno / svake srijede / u vremenu od 18:00 do 20:00 sati

Cijena jednog likovnog susreta  u trajanju od 120 minuta iznosi 120,00 kn (1 x 120 minuta).

Poklon bon je iskoristiv šest mjeseci od datuma kupnje.

 

(U cijenu nije uračunat PDV jer porezni obveznik nije u sustavu PDV-a)

Sav likovni materijal i pribor uključeni  su u cijenu, osim slikarskih platna.

 

VARIJANTA II.

POKLON BON ZA INDIVIDUALNU PODUKU CRTANJA I SLIKANJA 

Individualna poduka održava se u Zaprešiću, na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 5

Cijena jedne likovne radionice u trajanju od 120 minuta  (1 x 120 minuta) iznosi  200,00 kn

Tečaj se održava jednom tjedno (dani i vrijeme održavanja prema dogovoru sa polaznikom).

Poklon bon je iskoristiv šest mjeseci od datuma kupnje.

 

(U cijenu nije uračunat PDV jer porezni obveznik nije u sustavu PDV-a)

Sav likovni materijal i pribor uključeni  su u cijenu, osim slikarskih platna.

 

 

NAČIN PLAĆANJA: prethodna uplata na transakcijski račun

 

Podatci za uplatu na transakcijski račun su:

VLASTAART , obrt za umjetničko stvaralaštvo i podučavanje iz područja likovne kulture

Trg dr. Franje Tuđmana 5, 10290 Zaprešić

OIB: 96922098733 (Broj OIB-a upisujete u rubriku “Poziv na broj”, u rubriku “Model” upisujete OO)

IBAN: HR62  2340  0091  1604  6142  6  (PBZ)

 

 

Ponudu zatražite  putem e- mail adrese: vlastapastuovic@gmail.com

Nakon vaše uplate, na kućnu adresu vam šaljem karticu poklon bona na ime osobe kojoj je tečaj namijenjen.

Za sve dodatne upite kontaktirajte me na:

E-mail: vlastapastuovic@gmail.com ili

Mob. 091/569 2847

INDIVIDUALNA PODUKA CRTANJA I SLIKANJA /osnovnoškolci/ srednjoškolci

Likovni odgoj kod djece vrlo je važan kako bi se potaknule i razvile stvaralačke sposobnosti.

S obzirom da je sposobnost likovnog izražavanja kod djece urođena, djeca se od najranije dobi počinju spontano likovno izražavati.

Cilj likovnog odgoja je da se djecu polako vodi od spontanog likovnog (nerazvijenog) izražavanja ka svjesnom likovnom (kultiviranom) izražavanju.

Read more

KREATIVNO LIKOVNI KONCEPT PROSLAVE DJEČJEG ROĐENDANA

LIKOVNO – KREATIVNI  DJEČJI ROĐENDANI  ZA DJECU PREDŠKOLSKOG I OSNOVNO-ŠKOLSKOG UZRASTA.

Svome djetetu i njegovim prijateljima umjesto uobičajenih materijalnih poklona, darujte iskustvo kreativnog likovnog stvaranja i eksperimentiranja sa različitim likovnim materijalima.

Sigurno će im se svidjeti ovaj novi način proslave gdje će biti okruženi bojama, kistovima i papirima. Ovakvo likovno – kreativno druženje tematski je koncipirano i prilagođeno dječjem uzrastu.

Read more

TEČAJ CRTANJA I SLIKANJA ZA ODRASLE / RAD U GRUPI

TEČAJ JE NAMIJENJEN POČETNICIMA, REKREATIVCIMA KAO I ONIMA KOJI VEĆ IMAJU ISKUSTVO CRTANJA I SLIKANJA 

Ukoliko imate ambiciju naučiti crtati i slikati ili samo želite sadržajno provesti svoje slobodno vrijeme onda je ovaj tečaj baš za Vas.

Kreativnost je urođena ljudska sposobnost koja se s godinama ne gasi, već naprotiv raste ukoliko ju kontinuirano razvijamo i potičemo.
Read more