PRIPREME UČENIKA ZA UPIS U ŠKOLU PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA

Ovaj tečaj namijenjen je učenicima 8. razreda osnovne škole koji žele pristupiti prijemnom ispitu u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna (ŠPUD) odnosno prijemnom ispitu u nekoj drugoj srednjoj umjetničkoj školi.

Radi se o intenzivnom, strogo ciljanom likovnom programu koji obuhvaća ono što će učenici imati na prijemnom ispitu, a to je:

 1. crtanje stolca u linearnoj perspektivi (prema promatranju tijela u prostoru)
 2. slikanje zadanog motiva/mrtva priroda (prema promatranju tijela u prostoru)

Krećemo od jednostavnijih prema složenijim crtaćim zadacima što znači da najprije učimo sagledavati proporcije dvodimenzionalnih oblika (2D) i njihovog prenošenja na plohu/papir (2D), a tek onda se hvatamo u koštac sa problemima sagledavanja proporcija trodimenzionalnog oblika u prostoru (3D) i njihovog ispravnog prenošenja na dvodimenzionalnu plohu (2D).

 

Osnovnoškolski program koji se tiče predmeta likovne kulture ovom problemu pridaje zanemariv broj sati i djeca ne uspiju svladati vještinu crtanja  u dovoljnoj mjeri da bi samostalno bila u stanju nacrtati neki složeniji objekt u linearnoj perspektivi sa jednom ili dvije točke nedogleda (stolac) i to prema promatranju tijela u prostoru.

 

PRIPREME  SE SASTOJE OD DVA DIJELA:

I. CRTANJE (16 sati nastave/računaju se sunčani sati, ne školski)

 • Da bismo nešto ispravno nacrtali moramo to i vidjeti. Naučit ćemo razliku između gledati nešto i vidjeti nešto (ovo je ključ za svladavanje vještine crtanja). Treba najprije naučit gledati kako bi se na kraju nešto i VIDJELO. Mi vidimo ono o čemu nešto znamo. Jednostavnim crtačkim vježbama kod učenika se osvještava ovaj fenomen.
 • Učimo što je omjer, proporcija i kako ih ispravno prenositi na plohu (viziranje).
 • Učimo kako pravilno smjestiti crtež u format.
 • Učimo sagledavati pozitivan i negativan prostor plohe
 • Učimo grafičku modelaciju (sjenčanje)
 • Crtamo geometrijska  tijela a potom stolac u linearnoj perspektivi s jednom i dvije točke nedogleda na temelju promatranja tijela u prostoru.

II. SLIKANJE (8 sati nastave)

 • Učimo vrste boja (upoznajemo Oswaldov krug boja)
 • Učimo što su to: lokalna boja, ton, tonska gradacija, tonska modelacija.
 • Učimo mehaničko miješanje boja
 • Slikamo prema promatranju (tonska modelacija)

 

U ovom ubrzanom  tečaju (ukoliko ste se javili u zadnji čas, a to znači nekoliko tjedana prije prijemnog ispita) moramo svladati gradivo koje se regularno prolazi tijekom jedne  školske godine, i neminovno se puno toga mora preskočiti . Osim toga važno je znati da je za svladavanje vještine crtanja i slikanja važna vježba, vježba, vježba…a za to su potrebni sati strpljivog rada.

 

Idealno je da dijete krene učiti crtati i slikati u 7. razredu ili na početku 8. razreda  kako bismo sve zadatke crtanja i slikanja prošli detaljno, mirno i bez stresa (za pohađanje regularnog tečaja pogledati pod “Tečaj crtanja i slikanja za osnovnoškolce/srednjoškolce)

Potrebno je na vrijeme krenuti sa pripremama jer se malo toga može učiniti u zadnji čas.

 

DINAMIKA DOLAZAKA NA SATOVE PODUKE:

Prema dogovoru (dopodnevni ili popodnevni termini).

Jedan likovni susret traje 2 sata (120 minuta).

 

CIJENA PODUKE iznosi 4.800,00 kuna (obuhvaća 24 sata nastave / računaju se sunčani sati).

 

GDJE SE PODUKA ODRŽAVA:
Na adresi: Trg dr. Franje Tuđmana  5 / ZAPREŠIĆ

 

LIKOVNI MATERIJAL I PRIBOR ZA RAD:

Sav potreban likovni materijal i pribor za rad su osigurani i uključeni su u cijenu.

Svi likovni radovi koje učenici nacrtaju/naslikaju ostaju njima.

Učenici će nakon praktičnog dijela nastave putem elektroničke pošte dobivati i pisane materijale vezane za likovnu cjelinu koju pređeno na satu.

 

USLIJED NEMOGUĆNOSTI DOLASKA NA PODUKU (ili uslijed nekih drugih objektivnih razloga) moguće je organizirati NASTAVU NA DALJINU.

Poduka na daljinu funkcionira po principu slanja likovnih zadataka putem elektroničke pošte koje učenik samostalno radi kod kuće.

Cijena jednog  “on line” likovnog zadatka iznosi 95,00 kuna.

Jedan “on line” likovni zadatak obuhvaća sljedeće:

 • pisani materijal(i): upute za samostalan rad, objašnjenje likovnih pojmova (likovna teorija)
 • video materijal (demonstracija rada)
 • konzultacije (usmene i pisane)

 

NAČIN PLAĆANJA:
Platiti se može u gotovini (osobno prilikom dolaska) ili uplatom na transakcijski račun.

(U cijenu nije uračuna PDV jer porezni obveznik nije u sustavu PDV-a)

 

PODACI ZA PLAĆANJE NA TRANSAKCIJSKI RAČUN SU:

VLASTAART – Obrt za umjetničko stvaralaštvo i podučavanje iz područja likovne kulture
Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 5, 10290 Zaprešić
OIB 96922098733  (Broj OIB-a upisujete u rubriku “Poziv na broj”, pod “Model” upisujete OO)
Broj računa kod PBZ: HR62 2340 0091 1604 6142 6

 

Za dostavu ponude kao i za sve ostale upite kontaktirajte me na:
Mobitel: 091/569 2847
E-mail: vlastapastuovic@gmail.com

INDIVIDUALNA PODUKA CRTANJA I SLIKANJA ZA ODRASLE

Ovaj tečaj namijenjen je onim polaznicima koji žele svladati vještinu crtanja i slikanja na akademski način. Krajnji cilj poduke je da se polaznik osamostali te da pronađe vlastiti likovni izraz.

 

ŠTO ĆEMO UČITI?

 • crtanje i slikanje po promatranju/analitičko promatranje
 • viziranje, omjeri, proporcije
 • smještaj crteža u format
 • pozitivan i negativan prostor plohe
 • grafička modelacija (sjenčanje)
 • tonska gradacija / tonska modelacija
 • mehaničko miješanje boja
 • optičko miješanje boje
 • crtanje u linearnoj perspektivi
 • vrste kompozicija
 • vrste ritmova, simetrija
 • ploha, volumen

 

Osim svladavanja vještine crtanja i slikanja ostali ciljevi ovog programa su:

 • Razviti potrebu za izrazom kroz crtež i sliku
 • Upoznavanje sa crtačkim tehnikama (grafička olovka, ugljen, tuš/pero, tuš/kist, flomaster),  slikarskim tehnikama (pastele, tempera, gvaš, akril, akvarel, kolaž) , grafičkim tehnikama (karton tisak, monotipija) i kiparske tehnike (papir plastika, žica)
 • Poticati razvoj kreativnosti, obogaćivanje mašte i razvijanje talenata
 • Povećavanje samopouzdanja
 • Putem likovnog izražavanja razvija se divergentno mišljenje (što znači da za neki problem ne postoji samo jedno rješenje već mnogo rješenja)
 • Kroz različite likovne materijale učimo svoja unutarnja iskustva izraziti na vizualan način
 • Upoznavanje sa osnovnim likovnim elementima / učimo čitali likovni tekst (umjetničku sliku)
 • Napuštanje paradigme da kreativnost s godinama opada. Prava je istina da se kreativnost samo kvalitativno mijenja u skladu sa našim kognitivnim razvojem uključujući životno iskustvo te akumulaciju do sada stečenog znanja.
 • Osamostaljivanje u likovnom radu, pronalazak svlastitog likovnog izraza, što i jest krajnji cilj ove poduke.

 

GDJE SE TEČAJ ODRŽAVA?

Home Art Studio / Trg dr. Franje Tuđmana 5, Zaprešić

 

KOJA JE DINAMIKA ODRŽAVANJA TEČAJA?

Likovni susreti održavaju se jedanput tjedno u trajanju od dva sata (120 minuta).

 

NAPOMENA:

 • Ukoliko otkažete unaprijed dogovoreni termin istoga dana  (bez obzira na razlog nemogućnosti dolaska), isti će se evidentirati  kao – propušteni dolazak.
 • Za promjenu unaprijed dogovorenog termina treba javiti bar jedan dan ranije i dogovorit ćemo novi termin.

 

CIJENE TEČAJA:

Cijena jednog dolaska na tečaj (“drop in”) u trajanju od 120 minuta –  iznosi 200,00 kuna

Regularna cijena za 4 dolaska (“drop in”) iznosi 800,00 kn.

Za jednokratnu uplatu za 4 i više dolazaka ostvaruje se popust od 15 %.

(Cijena s popustom na bazi 4 redovita dolaska  iznosi 680,00 kn).

 

U cijenu je uračunat sav likovni materijal i pribor za rad (osim slikarskih platna, njih polaznici ukoliko žele kupuju sami).

(U cijenu nije uračunat PDV jer porezni obveznik nije u sustavu PDV-a)

 

NAČIN PLAĆANJA:

Platiti možete u gotovini – prilikom dolaska  ili uplatom na transakcijski račun.

 

Podatci za uplatu na transakcijski račun su:

VLASTAART , obrt za umjetničko stvaralaštvo i podučavanje iz područja likovne kulture

Trg dr. Franje Tuđmana 5, 10290 Zaprešić

OIB: 96922098733 (Broj OIB-a upisujete u rubriku “Poziv na broj”, u rubriku “Model” upisujete OO)

IBAN: HR62  2340  0091  1604  6142  6  (PBZ)

 

Ponudu zatražite na e-mail adresu: vlastapastuovic@gmail.com

 

Radi dogovora ili više informacija kontaktirajte me na:

E-mail: vlastapastuovic@gmail.com

Mobitel 091/569 2847

POKLON BON – TEČAJ CRTANJA I SLIKANJA ZA ODRASLE

TEČAJ CRTANJA I SLIKANJA ZA ODRASLE –  POKLON BON

Svojim prijateljima za koje znate  da su oduvijek željeli studirati slikarstvo ali su ih životne okolnosti odvele u sasvim drugom smjeru ili se amaterski bave likovnim radom a željeli bi usavršiti svoje znanje crtanja i slikanja, poklonite tečaj crtanja i slikanja (rad u grupi ili individualnu poduku).

 

I. POKLON BON ZA RAD U GRUPI:

Tečaj se održava u Zagrebu na adresi: Ulica Gjure Szaba 4/prizemlje/, okretište Črnomerec.

Tečaj se održava jednom tjedno / svake srijede / u vremenu od 18:00 do 20:00 sati

Cijena jednog likovnog susreta  u trajanju od 120 minuta iznosi 120,00 kn (1 x 120 minuta).

(U cijenu nije uračunat PDV jer porezni obveznik nije u sustavu PDV-a)

Poklon bon je iskoristiv 3 mjeseca od datuma kupnje.

Sav likovni materijal i pribor uključeni  su u cijenu, osim slikarskih platna.

 

II. POKLON BON ZA INDIVIDUALNU PODUKU CRTANJA I SLIKANJA 

Individualna poduka održava se u Zaprešiću, na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 5.

Cijena jedne likovne radionice u trajanju od 120 minuta  (1 x 120 minuta) iznosi  200,00 kn.

(U cijenu nije uračunat PDV jer porezni obveznik nije u sustavu PDV-a)

Tečaj se održava jednom tjedno (dani i vrijeme održavanja prema dogovoru s polaznikom).

Poklon bon je iskoristiv 3 mjeseca od datuma kupnje.

Sav likovni materijal i pribor uključeni  su u cijenu, osim slikarskih platna.

 

NAČIN PLAĆANJA:  uplata na transakcijski račun.

 

Podatci za uplatu na transakcijski račun su:

VLASTAART , obrt za umjetničko stvaralaštvo i podučavanje iz područja likovne kulture

Trg dr. Franje Tuđmana 5, 10290 Zaprešić

OIB: 96922098733 (Broj OIB-a upisujete u rubriku “Poziv na broj”, u rubriku “Model” upisujete OO)

IBAN: HR62  2340  0091  1604  6142  6  (PBZ)

 

Ponudu zatražite  putem e- mail adrese: vlastapastuovic@gmail.com

Nakon vaše uplate, na kućnu adresu vam šaljem karticu poklon bona na ime osobe kojoj je tečaj namijenjen.

Za sve dodatne upite kontaktirajte me na:

E-mail: vlastapastuovic@gmail.com ili

Mob. 091/569 2847

INDIVIDUALNA PODUKA CRTANJA I SLIKANJA /osnovnoškolci/ srednjoškolci

Likovni odgoj kod djece vrlo je važan kako bi se potaknule i razvile stvaralačke sposobnosti.

S obzirom da je sposobnost likovnog izražavanja kod djece urođena, djeca se od najranije dobi počinju spontano likovno izražavati.

Cilj likovnog odgoja je da se djecu polako vodi od spontanog likovnog (nerazvijenog) izražavanja ka svjesnom likovnom (kultiviranom) izražavanju.

Read more

TEČAJ CRTANJA I SLIKANJA ZA ODRASLE / RAD U GRUPI

TEČAJ JE NAMIJENJEN POČETNICIMA KAO I ONIMA KOJI VEĆ IMAJU ISKUSTVO CRTANJA I SLIKANJA 

Ukoliko imate ambiciju naučiti crtati i slikati ili samo želite sadržajno provesti svoje slobodno vrijeme onda je ovaj tečaj baš za Vas.

Kreativnost je urođena ljudska sposobnost koja se s godinama ne gasi, već naprotiv raste ukoliko ju kontinuirano razvijamo i potičemo.
Read more