Entries by Vlasta Pastuović Aleksić

INDIVIDUALNA PODUKA CRTANJA I SLIKANJA ZA ODRASLE

Osim svladavanja vještine crtanja i slikanja (akademski pristup), ciljevi ovog tečaja su sljedeći: Razviti potrebu za izrazom kroz crtež i sliku Upoznavanje sa crtačkim tehnikama (grafička olovka, ugljen, tuš/pero, tuš/kist),  slikarskim tehnikama (tempera/gvaš, akril, akvarel, kolaž) i  grafičkim tehnikama (karton tisak, monotipija) Poticati razvoj kreativnosti, obogaćivanje mašte i razvijanje talenata Povećavanje samopouzdanja Putem likovnog izražavanja […]

POKLON BON – POKLONITE TEČAJ CRTANJA I SLIKANJA /grupni ili individualni rad/

POKLONITE TEČAJ CRTANJA I SLIKANJA Umjesto materijalnih predmeta s kojima smo ionako svi prekomjerno zatrpani, svojim prijateljima ili kolegama, djeci osnovnoškolskog ili srednjoškolskog uzrasta za koje znate da se vole likovno izražavati poklonite tečaj crtanja i slikanja.   POKLON BON ZA TEČAJ CRTANJA I SLIKANJA – LIKOVNI RAD U GRUPI Grupni tečaj održava se u […]

INDIVIDUALNA PODUKA VIZUALNO LIKOVNOG ODGOJA ZA DJECU ŠKOLSKE DOBI

Likovni odgoj kod djece vrlo je važan kako bi se potaknule i razvile stvaralačke sposobnosti. S obzirom da je sposobnost likovnog izražavanja kod djece urođena, djeca se od najranije dobi počinju spontano likovno izražavati. Cilj likovnog odgoja je da se djecu polako vodi od spontanog likovnog (nerazvijenog) izražavanja ka svjesnom likovnom (kultiviranom) izražavanju.

KREATIVNO LIKOVNI KONCEPT PROSLAVE DJEČJEG ROĐENDANA

PROSLAVA ROĐENDANA ZA DJECU PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG UZRASTA Svome djetetu i njegovim prijateljima umjesto uobičajene proslave rođendana u nekoj od dječjih igraonica, restorana ili kod kuće,  za promjenu poklonite iskustvo kreativnog stvaranja i eksperimentiranja sa različitim likovnim materijalima. Sigurno će im se svidjeti ovo novo iskustvo proslave gdje će biti okruženi bojama, kistovima i papirima. […]