PRIPREME UČENIKA ZA UPIS U ŠKOLU PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA

INTENZIVNI (individualni) TEČAJ za učenike 8. razreda OŠ / PRIPREME ZA PRISTUPANJE PRIJEMNOM ISPITU U ŠKOLI PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA (ŠPUD)

Ovaj tečaj namijenjen je učenicima 8. razreda osnovne škole koji žele pristupiti prijemnom ispitu u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna (ŠPUD) odnosno prijemnom ispitu u nekoj drugoj srednjoj umjetničkoj školi.

Ovo je individualni, intenzivni,  specijalizirani likovi program koji uključuje ciljane likovne sadržaje koje će učenici imati na prijemnom ispitu, a to su:

– crtanje stolca u linearnoj perspektivi (prema promatranju tijela u prostoru)
– slikanje zadanog motiva (prema promatranju tijela u prostoru)

Krećemo od jednostavnijih prema složenijim crtaćim zadacima što znači da najprije učimo sagledavati proporcije dvodimenzionalnih oblika (2D) i njihovog prenošenja na plohu/papir (2D), a tek onda se hvatamo u koštac sa problemima sagledavanja proporcija trodimenzionalnog oblika u prostoru (3D) i njihovog ispravnog prenošenja na dvodimenzionalnu plohu (2D).

 

Osnovnoškolski program koji se tiče predmeta likovne kulture ovom problemu pridaje zanemariv broj sati i djeca ne uspiju svladati vještinu crtanja  u dovoljnoj mjeri da bi samostalno bila u stanju nacrtati neki složeniji objekt u linearnoj perspektivi sa jednom ili dvije točke nedogleda (stolac) i to prema promatranju tijela u prostoru.

 

LIKOVNI RAD SE SASTOJI OD DVA DIJELA:

I. CRTANJE

 • Da bismo nešto ispravno nacrtali moramo to i vidjeti. Naučit ćemo razliku između gledati nešto i vidjeti nešto (ovo je ključ za svladavanje vještine crtanja). Treba najprije naučit gledati kako bi se na kraju nešto i VIDJELO. Mi vidimo ono o čemu nešto znamo. Jednostavnim crtačkim vježbama kod učenika se osvještava ovaj fenomen.
 • Učimo što je omjer, proporcija i kako ih ispravno prenositi na plohu (viziranje).
 • Učimo kako pravilno smjestiti crtež u format.
 • Učimo sagledavati pozitivan i negativan prostor plohe
 • Učimo grafičku modelaciju (sjenčanje)
 • Crtamo geometrijska  tijela a potom stolac u linearnoj perspektivi s jednom i dvije točke nedogleda na temelju promatranja tijela u prostoru.

II. SLIKANJE

 • Učimo vrste boja (upoznajemo Oswaldov krug boja)
 • Učimo što su to: lokalna boja, ton, tonska gradacija, tonska modelacija.
 • Učimo mehaničko miješanje boja
 • Slikamo prema promatranju (tonska modelacija)

 

Nakon što  učenik/učenica uspješno riješi sve predviđene likovne zadatke iz ovog programa bit će potpuno osposobljen(a) da samouvjereno i u zadanom vremenu (2 puna sata crtanja i 2 puna sata slikanja) riješi sve likovne probleme koji se od njega očekuju na  prijemnom ispitu.

 

Potrebno je na vrijeme krenuti sa pripremama jer se malo toga može učiniti u zadnji čas.

 

DINAMIKA DOLAZAKA NA SATOVE PODUKE:

Dinamika dolazaka je jednom tjedno ili drugačije prema dogovoru.

Mogući su jutarnji i popodnevni termini ovisno o školskim obavezama djeteta.

 

CIJENA PODUKE:

Cijena jednog sata poduke (60 minuta)  iznosi 200,00 kn.

Za jednokratnu uplatu za 10 i više sati poduke ostvaruje se popust od 20%. 

 

GDJE SE PODUKA ODRŽAVA:
Na adresi: Home Art Studio / Trg dr. Franje Tuđmana  5 / ZAPREŠIĆ

 

LIKOVNI MATERIJAL I PRIBOR ZA RAD:

Sav potreban likovni materijal i pribor za rad su osigurani i uključeni su u cijenu.

(Slikarska platna nisu uključena u cijenu ali nam neće niti trebati.)

Svi likovni radovi koje učenici nacrtaju/naslikaju ostaju njima.

 

Učenicima (odnosno njihovim roditeljima) nakon svake prijeđene likovne cjeline putem elektroničke pošte šaljem bilješke vezane za crtački odnosno slikarski rad (objašnjenje likovnih pojmova/postupka rada) te će na taj način dobiti vrijedne materijale za ponavljanje gradiva (skripta).

 

NASTAVA NA DALJINU

Dio nastave moguće je održati na daljinu (“on line” individualna poduka).

Poduka na daljinu funkcionira po principu slanja likovnih zadataka putem elektroničke pošte koje učenik samostalno radi kod kuće.

Cijena jednog  “on line” likovnog zadatka iznosi 95,00 kuna.

Jedan “on line” likovni zadatak obuhvaća sljedeće:

 • pisani materijal(i): upute za rad, objašnjenje likovnih pojmova (likovna teorija) koji su  povezani s likovnim zadatkom
 • video materijal (demonstracija rada)
 • konzultacije (usmene i pisane)

 

U cilju intenziviranja programa moguće je za jednog učenika istovremeno održavati redovitu individualnu poduku  + dio lekcija koji bi se odvijao na daljinu.

 

NAČIN PLAĆANJA:
Platiti se može u gotovini (osobno prilikom dolaska) ili uplatom na transakcijski račun.

(U cijenu nije uračuna PDV jer porezni obveznik nije u sustavu PDV-a)

 

PODACI ZA PLAĆANJE NA TRANSAKCIJSKI RAČUN SU:

VLASTAART – Obrt za umjetničko stvaralaštvo i podučavanje iz područja likovne kulture
Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 5, 10290 Zaprešić
OIB 96922098733  (Broj OIB-a upisujete u rubriku “Poziv na broj”, pod “Model” upisujete OO)
Broj računa kod PBZ: HR62 2340 0091 1604 6142 6

 

Za dostavu ponude kao i za sve ostale upite kontaktirajte me na:
Mobitel: 091/569 2847
E-mail: vlastapastuovic@gmail.com